Trích quỹ phát triển SXKD và quỹ dự trữ ghi vào tài khoản nào ?

  • Thread starter Trang Loan 19
  • Ngày gửi
T

Trang Loan 19

Trung cấp
6/10/09
112
0
16
tphcm
Theo điều lệ của CTy em thì lãi được chia như sau :
_ trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi
_ trích 10% quỹ phát triển SXKD
_ trích 5% quỹ dự trữ

Cty em hạch toán theo QD 48, vậy trích 02 quỹ phát triển SX và quỹ dự trữ ghi vào tài khoản nào , vì theo QD 48 chỉ có tài khoản 431 thôi à.
Mong các bạn đồng nghiệp ra tay giúp mình với.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều