Trích quỹ phát triển SXKD và quỹ dự trữ ghi vào tài khoản nào ?

  • Thread starter Trang Loan 19
  • Ngày gửi
T

Trang Loan 19

Trung cấp
6/10/09
112
0
16
tphcm
Theo điều lệ của CTy em thì lãi được chia như sau :
_ trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi
_ trích 10% quỹ phát triển SXKD
_ trích 5% quỹ dự trữ

Cty em hạch toán theo QD 48, vậy trích 02 quỹ phát triển SX và quỹ dự trữ ghi vào tài khoản nào , vì theo QD 48 chỉ có tài khoản 431 thôi à.
Mong các bạn đồng nghiệp ra tay giúp mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều