Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12662/BTC-QLKT ngày 5/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hạch toán tiền thuê đất có thời hạn.

Theo quy định tại khoản 2d Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với khoản tiền thuê đất trả nhiều đợt hoặc trả hàng năm. Đối với tiền thuê đất trả một lần, cũng không được trích khấu hao nếu phát sinh sau ngày có hiệu lực của Luật Đất đai 2003.

Những khoản tiền thuê đất không được trích khấu hao nêu trên sẽ hạch toán vào TK 242- Chi phí trả trước và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo thời gian thuê đất.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA