Kết chuyển lỗ khi làm quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter Botom1
  • Ngày gửi
B

Botom1

Sơ cấp
19/12/08
28
0
0
Ha Noi
Năm 2009 mới thành lập và bị lỗ. Khi làm quyết toán thuế TNDN 2009 có phải in tờ kết chuyển lỗ không? Hay khi nào làm quyết toán thuế TNDN 2010 mới phải làm. Thanks mọi người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA