Hỏi về tổ chức kế toán cho chi nhánh

  • Thread starter OZERO
  • Ngày gửi
O

OZERO

Guest
10/5/05
2
0
0
49
Quang tri
Công ty tôi là hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, vừa qua mở thêm 1 chi nhánh ở ngoại tỉnh có pháp nhân và có thêm hoạt động kinh doanh khách sạn nhà hàng. Trên báo cáo tài chính của Chi nhánh chỉ muốn thể hiện số liệu của hoạt động kinh doanh khách sạn, còn hoạt động xây lắp thì vẫn hạch toán tập trung ở công ty mẹ. Không biết làm vậy có được không vì người phụ trách chi nhánh và 2/3 quân số chủ yếu làm việc về lĩnh vực xây lắp. các Bác cho ý kiến với !!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Bạn phân biệt 2 vấn đề:
- Kế toán báo sổ vs kế toán độc lập
- Chi nhánh hạch toán độc lập vs chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
Hai vấn đề trên có một số liên hệ nào đó nhưng không đồng nhất, một bên là phương pháp kế toán, một bên là kết quả hoạt động kinh doanh.
Nếu là chi nhánh hạch toán độc lập thì chắc chắn chi nhánh có hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính riêng, có nghĩa vụ thuế với nhà nước độc lập, chỉ phụ thuộc vào công ty mẹ qua nguồn vốn. Như vậy, chi nhánh không thể chia ra 2 lĩnh vực vừa độc lập vừa phụ thuộc được.
Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nghĩa cụ thuế GTGT cũng phải đóng tại địa phương do đó, cũng không thể một phần báo sổ, một phần theo dõi độc lập. Bạn chỉ có thể hạch toán riêng KQKD của 2 lĩnh vực khác nhau.
Bạn có thể tư vấn cho GĐ để lựa chọn thành lập 2 chi nhánh, có những mặt "có lợi" và có những mặt "không có lợi", tùy thuộc vào tình hình SXKD mỗi lĩnh vực.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA