Văn phòng Đại diện - Nhượng TSCD

  • Thread starter click&go
  • Ngày gửi

1228 lượt xem

C

click&go

Sơ cấp
8/9/05
29
1
0
Vietnam
Văn phòng mình có chuyển một số TSCD cho công ty mới được thành lập. Vì là 2 đơn vị độc lập với nhau trong tập đoàn, nên bọn mình phải đòi công ty mới thanh toán lại khoản tiền chưa khấu hao để đóng sổ theo dõi tài sản. Bây giờ đơn vị mới thành lập lại cần có hóa đơn tài chính cho giao dịch này. Làm thế nào bây giờ? (Bọn mình là VP Đại diện nên không xuất hóa đơn tài chính bao giờ)
 

Thành viên trực tuyến

  • tiensinh95

Xem nhiều

TEXT LINK