Thuật ngữ VBA từ A-D

  • Thread starter handung107
  • Ngày gửi
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần A

Đề nghị các bạn đừng Post vào đây, Topic này dùng để tổng hợp lại các từ vựng cho tiện việc tra khảo
1/Add-in :

-Thư viện liên kết trong Excel
-Thư viện hỗ trợ bổ sung

2/Application :

-Ứng dụng
-Chương trình

3/Array:

-Mảng

4/Argument :

-Đối số
-Tham số

5/Active :

-Hoạt động, kích hoạt
-ActiveCell : ô hiện hành
-Activesheet : Sheet hiện hành
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần B

1/ Block :

-Khối (một nhóm điều lệnh được bắt đầu và kết thúc bằng một số từ khoá nhất định, thí dụ IF và END IF)

2/ Bug :

- Lỗi

3/ Browse :

- Bộ duyệt để tìm tập tin hay ứng dụng có trong máy tính của bạn

4/ Browser :

- Trình duyệt tìm địa chỉ và trang Web trên Internet. TD : Internet Explorer
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần C

1/ Control :

- Điều khiển
-Tùy theo tình huống mà dịch, nếu là động từ thì nó là ... điều khiển , nếu là danh từ (như activex control) thì nó là...chưa bao giờ dịch ra cả. Ý nghĩa của nó là 1 đối tượng (object) có ... đầy đủ các tính chất của 1 đối tượng theo nghĩa bình thường khác (thuộc tính, phương thức, sự kiện....) và có thể được "sử dụng" bới các containers khác (có thể là 1 window trong hoặc ngoài). Tóm lại là. ActiveX Control nên gọi nó là ActiveX Control thì tốt hơn. Không nên dịch ra tiếng Việt. Chỉ nên có 1 định nghĩa trong sách mà thôi, rồi cứ dùng nguyên bản những từ...ko có trong từ điển tiếng Việt chứ ko nên dùng từ dịch)

2/ Collection :

-Tập hợp (một nhóm các đối tượng, thí dụ : tập hợp Worksheets bao gồm một nhóm các đối tượng Worksheet)
10/Custom :
-Tùy biến (tùy vào đối tượng sử dụng mà lại có tên khác)

3/ Command:

-Lệnh (Command Line: Dòng lệnh, Command Button: Nút lệnh,...)
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần D

1/ Database :

- Cơ sở dữ liệu là một kiểu tập tin gốm tất cả dữ liệu cần thiết, dùng làm cơ sở giúp bạn quản lý những tập hợp thông tin đạt hiệu quả cao nhất

2/ Dialog Box :

- Hộp thoại xuất hiện khi bạn chọn một câu lệnh trình đơn. Nó là nơi giao tiếp với bạn - người sử dụng, nhằm để bạn xác định việc lựa chọn một hay nhiều thông tin thích hợp nhất

3/ Drag and Drop :

- Rê và thả. Bạn có thể dời, chép thông tin, tạo một đối tượng liên kết...bằng phương pháp rê và thả này

4/ Directory :

- Thư mục, trước đây được dịch là đường dẫn xuất phát từ một vị trí trên dĩa, đi từ ổ dĩa xuống thư mục chính, thư mục phụ rồi cuối cùng là tập tin
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
handung107 nói:
3/ Drag and Drop :

- Rê và thả. Bạn có thể dời, chép thông tin, tạo một đối tượng liên kết...bằng phương pháp rê và thả này

Gọi là "kéo và thả" chị ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA