Bản tin văn bản pháp luật đợt 3 - tháng 9/2005

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Xuất hoá đơn khi bán hàng – Theo qui định thì, các tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn và giao cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền, nếu người mua không yêu cầu lập và giao hoá đơn thì người bán không bắt buộc phải lập hoá đơn, nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ theo qui định. (Theo Công văn số 3271/TCT-PCCS ngày 20/9/2005).

Xác định nơi được khấu trừ thuế GTGT – Đối với các cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, khi di chuyển trụ sở, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc nộp thừa thuế thì được khấu trừ hoặc bù trừ khi kê khai, nộp thuế với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tại địa phương, nơi cơ sở chuyển đến.
Cơ sở kinh doanh phải lập bản tổng hợp về số thuế phát sinh, số thuế phải nộp, số thuế nộp thừa gửi cục Thuế xác nhận làm căn cứ kê khai tính thuế, nộp thuế với cơ quan Thuế nơi cơ sở kinh doanh chuyển đến. (Theo Công văn số 3244/TCT-DNNN ngày
19/9/2005).

Thời điểm tính thuế GTGT - Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa.
Vì vậy, nếu một đơn vị có mua nguyên vật liệu phục vụ công trình trong năm 2003, nhưng đến năm 2004 đơn vị bán mới xuất hoá đơn cho số nguyên vật liệu này, có nghĩa bên bán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về việc không kê khai thuế hoặc chậm kê khai thuế do lập hoá đơn chậm so với thời hạn qui định. Còn đơn vị mua sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số hoá đơn này, mà tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 3239/TCT-PCCS ngày
19/9/2005).

Khấu trừ thuế GTGT trên đất thuê – Doanh nghiệp có thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình trên đất thuê đó phục vụ cho kinh doanh, đủ tiêu chuẩn là TSCĐ thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao TSCĐ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Với điều kiện, phải có hợp đồng thuê đất có công chứng nhà nước; hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản mang tên, địa chỉ và mã số thuế doanh nghiệp; công trình được quản lý, theo dõi hạch toán về TSCĐ;… (Theo Công văn số 3238/TCT-PCCS ngày 19/9/2005).

Thời gian miễn giảm thuế TNDN - Bộ Tài chính qui định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn/giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi miễn/giảm thuế TNDN; hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn/giảm thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn/giảm thuế TNDN vào năm đó hoặc năm tiếp theo. (Theo Công văn số 3237/TCT-PCCS ngày 19/9/2005).

Thuế hoạt động chuyển nhượng vốn góp liên doanh - Một công ty nước ngoài có hoạt động liên doanh với một công ty Việt Nam, nay chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong liên doanh thì phải nộp 28% thuế suất thuế TNDN từ phần thu nhập của hoạt động chuyển nhượng đó, nhưng sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp cho hoạt động này theo những qui định hiện hành. (Theo Công văn số 3236/TCT-PCCS ngày 19/9/2005).

Hoạt động ngân hàng đ/v công ty Cổ phần – Ngày 01/9/2005, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 05/2005/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo đó, đối với vấn đề công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước kế thừa các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá đã ký kết với các tổ chức tín dụng; quan hệ tín dụng giữa công ty cổ phần với các tổ chức tín dụng thì công ty cổ phần kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty Nhà nước trước khi cổ phần hoá phát sinh từ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác mà công ty nhà nước đã ký kết với các tổ chức tín dụng; trả nợ vay đến hạn; làm thủ tục nhận nợ và thoả thuận với các tổ chức tín dụng về phương thức xử lý các khoản nợ gốc và lãi.
Công ty cổ phần được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước theo cơ chế như đối với công ty nhà nước.

 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
Điều chỉnh mức lương, lương hưu và trợ cấp BHXH

(I)[font=&quot] [/font]Ngày 15/9/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2005/NĐ-CP, điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, từ ngày 01/10/2005, mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 290.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng. Mức lương này sẽ được dùng làm cơ sở điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và tính trợ cấp thôi việc.

(II)[font=&quot] [/font]Cùng ngày, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH.

Những đối tượng thuộc diện được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội theo Nghị định này, gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang, bảng lương do nhà nước quy định; công nhân viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng lương hưu hàng tháng theo thang, bảng lương do nhà nước quy định và có thời gian hưởng lương không theo thang, bảng lương do nhà nước quy định; công nhân, viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;…

Theo đó, từ ngày 1/10/2005 đến ngày 30/9/2006, các cán bộ, công chức, công nhân, viên chức nghỉ hưu sẽ được tăng 10% trên mức lương hưu hiện hưởng với người có mức lương trước khi nghỉ hưu dưới 390 đồng/tháng; mức tăng lương hưu trên 8% sẽ được áp dụng cho các đối tượng có mức lương nghỉ hưu từ 390 đồng/tháng trở lên;…

Hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh – Ngày 15/9/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2005/NĐ-CP, qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Theo đó, Chính phủ qui định, việc hạ giá bán hàng hoá trong chương trình khuyến mại, trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay đổi địa điểm, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho chất lượng giảm, lạc hậu về hình thức, không phù hợp với thị hiếu ngưòi tiêu dùng, hàng hoá theo mùa vụ, hàng hoá tươi sống… không bị coi là hành vi bán hàng hoá dưới giá thành nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Hành vi áp đặt giá bán hàng bán hàng hoá, dịch vụ được coi là bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng nếu cầu về hàng hoá, dịch vụ không tăng đột biến tới mức vượt quá công suất thiết kế hoặc năng lực sản xuất của doanh nghiệp và thoả mãn điều kiện: giá bán lẻ trung bình tại cùng thị trường liên quan trong thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp được đặt ra tăng một lần vượt quá 5%, hoặc tăng nhiều lần với tổng mức tăng vượt quá 5% so với giá đã bán trước khoảng thời gian tối thiểu đó; không có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất của hàng hoá, dịch vụ đó vượt quá 5% trong thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp trước khi bắt đầu tăng giá.


Việc áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong điều kiện giao dịch như nhau, nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh sẽ bị coi là hành vi phân biệt đối xử với các doanh nghiệp về điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn thanh toán, số lượng trong những giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ tương tự về mặt giá trị hoặc tính chất hàng hoá, dịch vụ để đặt một hoặc một số doanh nghiệp vào vị trí cạnh tranh có lợi hơn so với doanh nghiệp khác.
Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng mua lại doanh nghiệp khác nhằm mục đích bán lại trong thời gian dài nhất là 01 năm sẽ không bị coi là tập trung kinh tế - Với điều kiện doanh nghiệp mua lại không thực hiện quyền kiểm soát hoặc chi phối doanh nghiệp bị mua lại, hoặc thực hiện quyền này chỉ trong khuôn khổ bắt buộc để để đạt được mục đích bán lại.


Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Ngày 13/9/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thay thế cho Mẫu hướng dẫn hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa trong Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 về hướng dẫn Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000.
Việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu nói trên nhằm thống nhất về nội dung và cơ cấu hồ sơ mời thầu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm thời gian đối với việc chuẩn bị và thẩm định hồ sơ mời thầu.
Mẫu hồ sơ mời thầu được áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế và các dịch vụ kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dụng theo yêu cầu của nhà tài trợ.


Thời điểm tính hưởng trợ cấp mất việc – Theo Bộ LĐTBXH, thời gian thực tế làm việc để tính trợ cấp mất việc làm cho người lao động là tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước và tính từ thời điểm bắt đầu làm việc lần đầu tiên đến thời điểm quyết định nghỉ việc.
Trong tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước phải trừ thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, chế độ xuất ngũ hoặc phục viên. (Theo Công văn số 3054/LĐTBXH-LĐVL ngày
19/9/2005). ../.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

CHÍNH PHỦ • Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu.
 • Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chính lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
 • Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.
 • Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
 • Quyết định số 228/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Quyết định số 227/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005-2008.
 • Công văn số 5273 VPCP-VX ngày 16 tháng 9 năm 2005 của VPCP về chế độ tiền lương của Quỹ hỗ trợ Phát triển.
 • Công văn số 5250 VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của VPCP về áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty XNK Thái Bình.
 • Công văn số 1388 TTg-CN ngày 16 tháng 9 năm 2005 của VPCP về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ ngày 5 tháng 7 năm 1994.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
BỘ TÀI CHÍNH

 • Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy đinhj tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất các loại.
 • Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn quản
 • lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
 • Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng BTC về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi qua các đơn vị KBNN.
 • Công văn số 11684 BTC-TCT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của BTC về hướng dẫn về thuế TNDN.
 • Công văn số 11120 BTC-TCDN ngày 1 tháng 9 năm 2005 của BTC về bổ sung danh sách tổ chức định giá doanh nghiệp cổ phần hoá.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC THUẾ

 • Công văn số 3275 TCT/PCCS ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCT về vướng mắc trong chính sách thuế.
 • Công văn số 3272 TCT/PCCS ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Ống thép 190 về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3271 TCT/PCCS ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty Phát hành sách TP Hồ Chí Minh về xuất hoá đơn khi bán hàng.
 • Công văn số 3268 TCT/PCCS ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3260 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất đối với căn hộ chung cư.
 • Công văn số 3259 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 3258 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Công văn số 3256 TCT/DNNN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT nộp thừa thuế GTGT.
 • Công văn số 3245 TCT/DNNN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3244 TCT/DNNN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về xác định nơi được khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3242 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần Danatol về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Công văn số 3241 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3239 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về xử phạt về vi phạm về thuế.
 • Công văn số 3238 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê.
 • Công văn số 3237 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần xây dựng về thời gian ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 3236 TCT/PCCS ngày 19 tháng 9 năm 2005 của TCT về thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp liên doanh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 • Công văn số 3890 TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 9 năm 2005 của TCHQ phân loại mặt hàng dầu gan cá.
 • Công văn số 3889 TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Xí nghiệp thương mại và DVTH Tây Hồ về phân loại hàng hoá NK.
 • Công văn số 3880 TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 3879 TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Thuận Hưng về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 3878 TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH TM-DV Minh Phương Sài Gòn về hoàn thuế hàng nhËp khÈu đã tái xuất.
 • Công văn số 3874 TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về về mặt hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 3871 TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3863 TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế mặt hàng rượu.
 • Công văn số 3857 TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan tại khu TM-CN thuộc khu kinh tế Mộc Bài.
 • Công văn số 3856 TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
 • Công văn số 3844 TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về tạm dừng nhập khẩu lợn và ácc sản phẩm chế biến từ lợn.
 • Công văn số 3843 TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Dyựơc phẩm Đô Thành về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3834 TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
 • Công văn số 3825 TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về thuế nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gia công SXXK.
 • Công văn số 3824 TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCHQ về chứng từ thanh toán SXXK.
 • Công văn số 3823 TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 9 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH V.D.F về giá tính thuế mặt hàng rượu.

 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC • Chỉ thị số 06/2005/CT-NHNN ngày 20 tháng 9 năm 2005 của NHNN về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.
 • Quyết định số 1390/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ.
 • THông tư số 05/2005/TT-NHNN ngày 1 tháng 9 năm 2005 của NHNN về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt đọng ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
 • Chỉ thị số 08/2005/CT-BBCVT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của NHNN về thức đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát.
 • Quyết định số 1692/2005/QĐ-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.
 • Quyết định số 2353/2005/QĐ-BTM ngày 13 tháng 9 năm 2005 của BTM về uỷ quyền uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý hoạt động xuất khẩu khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
 • Quyết định số 910/2005/QĐ-BKH ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.
 • Quyết định số 2374 QĐ-BNN/ĐMDN ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển Tổng công ty chè Việt nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế.
 • Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 9 tháng 9 năm 2005 của BYT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ caaus tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Quyết định số 2352 QĐ-BNN/ĐMDN ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Công văn số 63 ĐMDN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Ban chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Thương mại Du lịch Yên Bái.
 • Công văn số 3119 LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về tiền lương làm cơ sở hưởng BHXH.
 • Công văn số 3120 LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về xếp hạng để xếp lương trong công ty cổ phần .
 • Công văn số 3118 LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về tiền lương của thành viên Hội đòng quản trị Giám đốc.
 • Công văn số 3075 LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
 • Công văn số 3054 LĐTBXH-LĐVL ngày 19 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về xác định thời điểm để tính hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo Nghị đinh 41/2005/NĐ-CP.
 • Công văn số 3036 LĐTBXH-LĐVL ngày 16 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư.
 • Công văn số 1016 QLLĐNN-QLLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2005 của BLĐTBXH về UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan.
 • Công văn số 7700 BCĐQG ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 09 về triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTG ngày 11 tháng 01 năm 2005 của TTCP../.
 

Thành viên trực tuyến

 • quynhhuynh02

Xem nhiều