Form thuế TNCN

  • Thread starter TranTien
  • Ngày gửi
N

nhugiao

Thành viên sơ cấp
20/1/05
2
0
0
39
HCMC
#2
Có nhiều form lắm, bạn muốn form nao? tốt nhất là bạn xem thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 và thông tư 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 tại trang web http://www.gdt.gov.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều