Mỗi tuần một chuyên đề

Resources by Truong Nguyen

Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội - Luật Doanh nghiệp Truong Nguyen
Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thay thế và làm chấm dứt hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Truong Nguyen
Bỏ thông tin về tài khoản ngân hàng trong các loại biểu mấu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 Truong Nguyen
Bộ Luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Thông tư 200/2014/TT- BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 Truong Nguyen
Luật quản lý thuế 38/2019/QH14
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế Truong Nguyen
  • Featured
Nghị định 126/2020/NĐ-CP
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Thông tư số 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật