Bộ luật lao động số 45/2019/QH14

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 2021-07-19

No permission to download
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
  • Like
Reactions: thamnguyen1356
Tác giả
Truong Nguyen
Downloads
1
Lượt xem
3,506
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Truong Nguyen