Resource icon

Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế 2021-09-04

No permission to download
  • Tác giả Webketoan Hub
  • Creation date
Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực Đại lý thuế phải báo cáo định kỳ hằng năm cho Cục Thuế về tình hình hoạt động đại lý thuế của mình. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC.
Tác giả
Webketoan Hub
Downloads
4
Lượt xem
4,333
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Webketoan Hub