các bút toán về thành lập công ty, góp vốn

  • Thread starter nmtri
  • Ngày gửi
N

nmtri

Guest
Hi toàn thể mọi người !


Cho mình hỏi một chút ! Chả là nếu ở thời điểm thành lập công ty cổ phần, HDQT quyết định cho góp vốn theo 3 kỳ hạn khác nhau :
- 1/1/N : góp 50% cổ phần
- 1/1/N+1 : góp 20% cổ phần
- 1/1/N+2 : góp sổ cổ phần còn lại.

Số cổ phần : 100 cổ phần có giá trị danh nghĩa 1000 đồng, giá phát hành : 1200 đồng !

Cổ đông A cam kết góp 50 % số cổ phần, tương đương với 50 cổ phần. Đến kỳ hạn ngày 1/1/N, cổ đông A góp 25 cổ phần !


Về nghiệp vụ kế toán Việt nam, mọi người sẽ ghi như thế nào ?

Trả lời cụ thể giúp mình nhé !


Cám ơn nhiều
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều