Cho em hỏi ?

  • Thread starter baotram
  • Ngày gửi
B

baotram

Guest
À, Các anh chị cho em hỏi ?
1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập có trụ sở và có dụng cụ văn phòng như: máy vi tính, máy in,... Mà hầu như không có hóa đơn mua hàng. Vậy nếu muốn thể hiện trên tài sản cố định để khấu hao thì phải làm sao.
2. Trong Hợp tác xã xe vận tải có hoá đơn giá trị gia tăng, ngoài ra có hoá đơn dầu để giảm trừ thuế gtgt cho hợp tác xã. Nhưng em nghe nói Hoá đơn gtgt của HTX chỉ được trừ tiền hoá đơn dầu ở một mức nào đó thôi ( mức này được tính theo Km chạy?).
Em xin các anh chị chỉ dẫn gìum em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

baotram

Guest
À, Các anh chị cho em hỏi ?
1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập có trụ sở và có dụng cụ văn phòng như: máy vi tính, máy in,... Mà hầu như không có hóa đơn mua hàng. Vậy nếu muốn thể hiện trên tài sản cố định để khấu hao thì phải làm sao.
2. Trong Hợp tác xã xe vận tải có hoá đơn giá trị gia tăng, ngoài ra có hoá đơn dầu để giảm trừ thuế gtgt cho hợp tác xã. Nhưng em nghe nói Hoá đơn gtgt của HTX chỉ được trừ tiền hoá đơn dầu ở một mức nào đó thôi ( mức này được tính theo Km chạy?).
Em xin các anh chị chỉ dẫn gìum em.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
BMuốn đưa vào hợp thức thì phải có chứng từ! Không có thì phải đi tìm chứng từ đầu vào chứ sao?. Xem lại chỉ tiêu của 1 TSCD để đưa vào cho phù hợp.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
BMuốn đưa vào hợp thức thì phải có chứng từ! Không có thì phải đi tìm chứng từ đầu vào chứ sao?. Xem lại chỉ tiêu của 1 TSCD để đưa vào cho phù hợp.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Quyết đinh số 206/2003/QĐ-BTC Ngày 12 tháng 12 năm 2003 của bộ tài chính
về việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCD áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 Bạn có thể Download về mà xem or Cho Email minh send cho.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Quyết đinh số 206/2003/QĐ-BTC Ngày 12 tháng 12 năm 2003 của bộ tài chính
về việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCD áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 Bạn có thể Download về mà xem or Cho Email minh send cho.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA