Gửi bạn nào nhắn về vấn đề hàng tồn kho

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Do hộp mail quá đầy nên VL trót xóa hộp thư và không biết có một bạn nào đó nhắn đến về vấn đề hướng đẫn hàng tồn kho.Mình có vài dòng nhắn lại như sau :

Thứ nhất , vấn đề làm đề tài hàng tồn kho rất phức tạp dù nhìn bề ngoài không thể hiện rõ điều này, trong khi đó bạn có thể làm rất nhiều mảng đề tài hay hơn. Thực tế, có rất nhiều DN hiện tại bỏ rơi vấn đề hàng tồn kho vì họ coi chuyện đó rất dơn giản .Thực chất rất phức tạp và nếu bạn chưa có đủ về tài liệu cũng như cơ sở lý thuyết thì không nên làm.

Nếu bạn đã quyết tâm, xin vui lòng liên hệ lại qua đừong email :nghiepketoan@yahoo.com . Nhưng mình không thể đủ về lượng thời gian để hứong dẫn bạn đến khi hoàn chỉnh.

Bạn nên xem xét lại về đề tài , vì đó chỉ là một đề tài nên mình nghĩ chọn lấy một vấn đề dễ chịu hơn, mang tính thời sự và có nhiều tài liêu để bạn có thể đạt điểm cao hơn cho khóa luận của mình.

Vualua
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA