Quyết định 238/2005/QD- TTg của CP

  • Thread starter vuthu
  • Ngày gửi
V

vuthu

Sơ cấp
19/8/05
1
0
0
Hanoi
#1
Anh chị nào hay Anh Admin tìm giúp em Quyết định 238/ 2005/ QD - TTg mới đây của CP nói về việc bắt đầu từ năm 2005 các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa là 49% vốn điều lệ chứ không phải 30% như trước đây trong cty cổ phần nhà nước với ạ. Cảm ơn Anh, Chị nhiều.
 
G

gianghafic

Sơ cấp
17/2/06
7
0
0
Hà Nội
#2
Quyết định 238/2005/QD- TTg của CP ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, chứ không phải tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào công ty cổ phần nhà nước.
Cụ thể nội dung quyết định như sau:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ:

a) Tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 thì tổng số cổ phiếu niêm yết là số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết, đăng ký giao dịch của một quỹ đầu tư chứng khoán.

c) Không giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.

Điều 2. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, góp vốn liên doanh thành lập Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tối đa là 49% vốn điều lệ.

Điều 3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia khác với quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải
Nếu bạn cần in văn bản này mời bạn vào địa chỉ: http://www.vinanet.com.vn/getBinary.aspx?id=17288
Chúc bạn thành công!
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • aduy1992

Xem nhiều