phat hanh co phieu

  • Thread starter hanhtcdn
  • Ngày gửi

1048 lượt xem

H

hanhtcdn

Sơ cấp
31/3/04
13
0
0
Có bạn nào biết xin chỉ giúp :
CTCP AAA phát hành thêm cổ phiếu mới, mệnh giá một cổ phiếu là 10k/cp, giá phát hành lần đầu ra thị trường là 21k/cp, chi phí phát hành phải trả là 0,8k/cp, toàn bộ các khoản thu và chi đều bằng tiền gửi ngân hàng. Trong trường hợp này phải lập những chứng từ gì? Ghi vào các loại sổ KT nào (sổ chi tiết và sổ tổng hợp)? Cách ghi ra sao? :bia :two:
 

Thành viên trực tuyến

  • nganhtu98

Xem nhiều

TEXT LINK