Tự động nhận biết Version của Access trong chương trình

  • Thread starter hai2hai
  • Ngày gửi
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#1
Mục tiêu: Xác định version của access hiện thời bằng coding (VB, VBA) trong chương trình.
Lợi ích: Dựa trên version của Access ta có thể sử dụng các tính năng cụ thể tương ứng ở mỗi version.

Coding:
Public Function getMsAccessVer()

Ver = Application.SysCmd(acSysCmdAccessVer)


Select Case Ver
Case 8#
MsgBox "Access 97"
Case 9#
MsgBox "Access 2000"
Case 10#
MsgBox "Access 2002"
Case 11#
MsgBox "Access 2003"
End Select

End Function
Cheers!
 

Thành viên trực tuyến

  • oixanh1234
  • daongocnam0603
  • Việt Hàn
Xem nhiều