hop dong lao dong

  • Thread starter lien_aps
  • Ngày gửi

1451 lượt xem

L

lien_aps

Sơ cấp
2/4/04
28
0
0
:help Pho Giam Doc Cty minh la nguoi nuoc ngoai. Bay gio Cty minh muon ky hop dong voi nhan vien.

Nhung theo minh duoc biet ky hop dong lao dong voi nguoi nuoc ngoai thi phai gan rat nhieu quyen loi va trach nhiem.....Ban than Cty va nguoi lao dong nuoc ngoai thi khong muon phai tang va tra them cac khoan chi phi phat sinh lien quan........

Cac ban co kinh nghiem trong van de nay chi giao giup minh nen lam nhu the nao de thuan cho ca cac ben, nguoi lao dong + Cty + Co quan lien quan :thank :thank :thank
 

Thành viên trực tuyến

  • Trang_Ngo
  • vi ngot doi moi
  • Giahanpv
  • Phan Thị Hoàng Uyên

TEXT LINK

Xem nhiều