Chi phí phát sinh khi nhập khẩu hàng hoá

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Hỏi:Theo qui định thì nhà nhập khẩu hàng hoá sẽ được khấu trừ các khoản chi phí hợp lý và lợi nhuận bán hàng phát sinh nào để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp khấu trừ?

Đáp:Về các chi phí hợp lý, lợi nhuận bán hàng phát sinh sau khi nhập khẩu hàng hoá mà bạn quan tâm, Nghị định số 60/2002/NĐ- CP (6/6/2002) qui định:

Trường hợp người nhập khẩu mua hàng theo phương thức mua đứt bán đoạn, các khoản được khấu trừ gồm: các chi phí về vận tải và chi phí mua bảo hiểm cho hàng hoá khi tiêu thụ trên thị trường nội địa; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp ngân sách Nhà nước khi nhập khẩu và bán hàng nhập khẩu mà theo quy định của pháp luật hiện hành được hạch toán vào doanh thu bán hàng, giá vốn và chi phí bán hàng nhập khẩu; chi phí quản lý chung liên quan đến việc bán hàng nhập khẩu; lợi nhuận bán hàng sau khi nhập khẩu.

Trường hợp người nhập khẩu là đại lý bán hàng cho thương nhân nước ngoài thì chi phí được trừ là hoa hồng bán hàng.

Trường hợp, đại lý bán hàng được thương nhân nước ngoài uỷ quyền thực hiện một số hoạt động có liên quan đến việc bán hàng sau khi nhập khẩu tại Việt Nam ngoài hợp đồng đại lý, thì những chi phí của các hoạt động này phát sinh tại Việt Nam cũng được trừ trong phạm vi các chi phí đã được thoả thuận trong hợp đồng.

Việc xác định chi phí hợp lý, lợi nhuận bán hàng phải dựa vào số liệu khách quan có sẵn, phù hợp với các nguyên tắc kế toán của Việt Nam.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA