Mỗi tuần một chuyên đề

CHUYEN QUYEN SDUNG TSCD!

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Giam doc Cty ddang ddung ten 1 chiec xe tai. Ong ay muon chuyen no vao TS cua Cty. Xin cho hoi thu tuc. Va co the xem Cty lay tien mat dde mua chiec xe nay khong ? (hach toan N211 ; C111 duoc khong ?)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ntq

Guest
Nếu TSản được dùng vào hoạt động kinh doanh của DN tư nhân thì không cần chuyển quyền sở hữu chỉ cần bổ sung vốn kinh doanh =TSCĐ. Còn như tôi được biết chuyển quyền sở hữu TS góp vốn là qui định mới trong LDN.Nếu đúng với trường hợp của bạn tôi xẽ gửi thủ tục chuyển quyền sở hữu TS chi tiết cho bạn sau .
 
N

ntq

Guest
Người góp vốn vào công ty TNHH, CTY cổ phần phải chuyển quyền sở hữu TSản góp vốn cho công ty theo những qui định sau:
- Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản có xác nhận bằng biên bản.
Biên bản giao nhận phải có các nội dung chủ yếu như: Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty, tên và địa chỉ người góp vốn, loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn, tổng giá trị các tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty, ngày giao nhận, chữ ký của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng các tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng ... chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang cho công ty.

Trường hợp của bạn chiếc xe ô tô cũng làm tương tự thủ tục chuyển quyền và yên tâm là sẽ không mất tiền trước bạ khi làm thủ tục chuyển quyền. hoặc GĐ của bạn sẽ bán chiếc xe này cho công ty nếu không muốn góp vốn, công ty sẽ hạch toán tăng TSCĐ lúc đó nguyên giá của TSCĐ này xẽ có cả thuế trước bạ đó, tuỳ bạn lựa cách thôi .
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA