Giúp tôi nạp hàm CROSSTAB() với, các sư huynh!

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi QDuc, 20 Tháng sáu 2006.

2,724 lượt xem

 1. QDuc

  QDuc Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  254
  Đã được thích:
  18
  Nơi ở:
  Biển khơi
  Các anh chị nào biết cách nạp hàm CROSSTAB() vô máy chỉ cho mình với! Cách nào thuận tiện nhất í! Mình không còn đĩa cài đặt ở nhà!!!
  Cảm ơn rất nhiều!
  7H chiều cùng ngày: Hàm CROSSTAB() trong excel mà bạn!!:
  =CROSSTAB( label ; definition; Aray ; create_outline ; createnames; multiplevalues; auto_drilldown)

  -------------------------
  Bình_OverAC: Mong bác hạn chế sửa bài, mà post thêm bài mới cho mọi người tiện theo dõi tiến trình câu chuyện.
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng sáu 2006
  #1
 2. LeTanLoc

  LeTanLoc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Tien Giang
 3. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  Mình cũng không biết cái hàm đó ở đâu!

  /(/hưng mình có cái hàm CROSSTAB(. . .) tự viết đây, ver 0.01 còn đơn sơ lắm!; Xin gởi lên để QDuc & mọi người xài lúc cần hay iêu cầu ~ cái tương tự!
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 27 Tháng sáu 2006
  #3
 4. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  VER 0.02 đây, xin mời mọi người tham khảo, Miễn fí!

  Function CROSSTAB(CSDL As Object) As Variant
  Dim MLop(36, 4) As Variant
  Dim jZ As Integer, iLop As Integer, TCong As Integer, TNu As Integer '!
  Dim SLop As String
  SLop = "": TCong = 0
  For jZ = 1 To 1500
  If Len(CSDL.Cells(jZ, 2)) < 1 Then Exit For
  If CSDL.Cells(jZ, 2) <> SLop Then
  SLop = CSDL.Cells(jZ, 2): iLop = iLop + 1
  MLop(iLop, 1) = SLop: MLop(iLop, 2) = 1
  If jZ > 1 Then TCong = TCong + MLop(iLop - 1, 2) 'Mới thêm
  If jZ > 1 Then TNu = TNu + MLop(iLop - 1, 3) 'Như trên
  If CSDL.Cells(jZ, 1) = 0 Then MLop(iLop, 4) = 1 Else MLop(iLop, 3) = 1
  Else
  MLop(iLop, 2) = MLop(iLop, 2) + 1
  If CSDL.Cells(jZ, 1) = 0 Then
  MLop(iLop, 4) = MLop(iLop, 4) + 1
  ElseIf CSDL.Cells(jZ, 1) = 1 Then
  MLop(iLop, 3) = MLop(iLop, 3) + 1
  End If
  End If
  Next jZ
  MLop(iLop + 1, 2) = TCong + MLop(iLop, 2) 'Mới
  MLop(iLop + 1, 3) = TNu + MLop(iLop, 3) 'Mới
  MLop(iLop + 1, 4) = MLop(iLop + 1, 2) - MLop(iLop + 1, 3) 'Mới
  CROSSTAB = MLop
  End Function
   
  Last edited: 27 Tháng sáu 2006
  #4
 5. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city
  Hàm CROSSTAB Ver 1.00 đây

  CSDL giống như trên đã nêu:
  [Ma], [Ho], [Ten], [NgayCT], [Nu], [MaDV]
  . (A) . . . . [C] . . [D] . . [E] . . [F] - là các cột ương ứng
  Nhiệm vụ đề ra là viết hàm thống kê số năm tham gia công tác trung bình của từng đơn vị theo tổng & theo từng đối tượng giới tính
  Trong VD cơ quan chỉ 7 đơn vị; khoảng 333 người;
  Ta chọn vùng trống nào đó đủ 9 * 7 = 63 ô và nhập hàm sau:
  =CROSSTABttb( D2: F399) & kết thúc = tổ hợp 3 fím ta sẽ có kết quả tại cột đầu sẽ là các mã ĐVị; Cột tiếp là số lượng nhân viên trong đơn vị tương ứng; cột 3 sẽ là trung bình số năm công tác của từng đơn vị ; cột 4 & 5 thống kê cho giới nữ & C6 & C7 là của Nam
  Còn dòng 9 cuối cùng thể hiện các tổng tương ứng
  Hàm có nội dung như sau:

  Option Explicit: Option Base 1
  Function CROSSTABttb(CSDL As Object) As Variant
  Dim MSLieu(9, 7) As Variant
  Dim Zz As Integer, jJ As Integer: Dim SDV As String
  Dim TTuoi As Double, TNu As Double, TNam As Double, TTrB As Double, TTrB0 As Double, TTrB_1 As Double
  Dim Tong As Long, TgNu As Long

  For Zz = 1 To 999
  If Len(CSDL.Cells(Zz, 3)) < 1 Then Exit For
  If CSDL.Cells(Zz, 3) <> SDV Then
  SDV = CSDL.Cells(Zz, 3): jJ = jJ + 1
  If Zz > 1 Then
  MSLieu(jJ - 1, 3) = TTuoi / MSLieu(jJ - 1, 2): TTuoi = 0
  MSLieu(jJ - 1, 5) = TNu / MSLieu(jJ - 1, 4): MSLieu(jJ - 1, 7) = TNam / MSLieu(jJ - 1, 6)
  Tong = Tong + MSLieu(jJ - 1, 2): TgNu = TgNu + MSLieu(jJ - 1, 4)
  TTrB = TTrB + MSLieu(jJ - 1, 3): TTrB0 = TTrB0 + MSLieu(jJ - 1, 7)
  TTrB_1 = TTrB_1 + MSLieu(jJ - 1, 5)
  End If
  MSLieu(jJ, 1) = SDV: MSLieu(jJ, 2) = 1
  TNu = 0: TNam = 0
  TTuoi = (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  If CSDL.Cells(Zz, 2) = 0 Then
  MSLieu(jJ, 6) = 1: TNam = (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  Else
  MSLieu(jJ, 4) = 1: TNu = (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  End If
  Else
  MSLieu(jJ, 2) = 1 + MSLieu(jJ, 2)
  TTuoi = TTuoi + (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  If CSDL.Cells(Zz, 2) = 0 Then
  MSLieu(jJ, 6) = MSLieu(jJ, 6) + 1: TNam = TNam + (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  ElseIf CSDL.Cells(Zz, 2) = 1 Then
  MSLieu(jJ, 4) = MSLieu(jJ, 4) + 1: TNu = TNu + (Date - CSDL.Cells(Zz, 1)) / 365.25
  End If
  End If
  Next Zz
  MSLieu(jJ, 3) = TTuoi / MSLieu(jJ, 2)
  MSLieu(jJ, 5) = TNu / MSLieu(jJ, 4): MSLieu(jJ, 7) = TNam / MSLieu(jJ, 6)
  MSLieu(9, 1) = jJ: MSLieu(9, 2) = Tong + MSLieu(jJ, 2)
  MSLieu(9, 4) = TgNu + MSLieu(jJ, 4): MSLieu(9, 6) = MSLieu(9, 2) - MSLieu(9, 4)
  MSLieu(9, 3) = (TTrB + MSLieu(jJ, 3)) / jJ: MSLieu(9, 7) = (TTrB0 + MSLieu(jJ, 7)) / jJ
  MSLieu(9, 5) = (TTrB_1 + MSLieu(jJ, 5)) / jJ
  CROSSTABttb = MSLieu

  End Function
   
  Last edited: 29 Tháng sáu 2006
  #5
 6. SA_DQ

  SA_DQ Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  38
  Nơi ở:
  HCM city

Chia sẻ trang này