Trích Lập dự phòng giảm giá Đầu tư chứng khoán.

  • Thread starter cuibapvn
  • Ngày gửi
C

cuibapvn

Sơ cấp
8/3/06
4
0
0
HCM
#1
Mình có một số thắc mắc như sau về khoản trích lập dự phòng giảm giá đấu tư chứng khoán.
EX: Cuối năm 2005 có 1000 cổ phiếu mệnh giá là 500.000/CP.
- 31/12/2005 giá cổ phiếu trên thị trường là : 300.000/CP
Mức trích dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán cho năm 2006
= Số lượng chứng khoán bị giảm giá x( giá thực tế trên sổ sách- giá hiện tại trên thị trường chứng khoán)
==> = 1000x(500.000 - 300.000)= 200.000.000
Khi đó
Ghi Nợ 635 200.000.000
Ghi Có 129 200.000.000

==> SD đầu kỳ 121 : 200.000.000

* Nếu trong trường hợp giá cổ phiếu tăng lên 400.000/cổ phiếu
<=> = 1000x(500.000-400.000) = 100.000.000
Ghi Nợ 129 100.000.000
Ghi có 635 100.000.000

==> Hoàn nhập vao TK 121: 100.000.000
Khi đó SD cuối kỳ của 121 : 100.000.000

*Nếu trong trường hợp giá cổ phiếu tăng lên 250.000/cổ phiếu
<=> = 1000x(500.000-250.000) = 250.000.000
Ghi Nợ 635 250.000.000
Ghi có 129 250.000.000
==> Trích Bổ Xung từ TK 121 là :50.000.000
Khi đó SD cuối kỳ của 121 : 250.000.000

Mình làm thế có đúng không ? Xin được chỉ giáo thêm.
Thanks
 
Sửa lần cuối:
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
cuibapvn nói:
Mình có một số thắc mắc như sau về khoản trích lập dự phòng giảm giá đấu tư chứng khoán.
EX: Cuối năm 2005 có 1000 cổ phiếu mệnh giá là 500.000/CP.
Giá trị ghi sổ (giá thực tế mua = giá mua + chi phí mua)
Mệnh giá là giá ghi trên sổ sách của công ty phát hành

cuibapvn nói:
EX: Cuối năm 2005 có 1000 cổ phiếu, giá ghi sổ là 500.000/CP.
31/12/2005 giá cổ phiếu trên thị trường là : 300.000/CP
Mức trích dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán cho năm 2006
= Số lượng chứng khoán bị giảm giá x( giá thực tế trên sổ sách- giá hiện tại trên thị trường chứng khoán)
==> = 1000x(500.000 - 300.000)= 200.000.000
Khi đó
Ghi Nợ 635 200.000.000
Ghi Có 129 200.000.000

==> SD đầu kỳ 121 : 200.000.000
==> SD đầu kỳ 121: 500.000.000; Đã lập dự phòng 200.000.000

cuibapvn nói:
* Nếu trong trường hợp giá cổ phiếu tăng lên 400.000/cổ phiếu
<=> = 1000x(500.000-400.000) = 100.000.000
Ghi Nợ 129 100.000.000
Ghi có 635 100.000.000

==> Hoàn nhập vao TK 121: 100.000.000
Khi đó SD cuối kỳ của 121 : 100.000.000
==> SD đầu kỳ 121: 500.000.000; Đã lập dự phòng 100.000.000

cuibapvn nói:
*Nếu trong trường hợp giá cổ phiếu tăng lên 250.000/cổ phiếu
<=> = 1000x(500.000-250.000) = 250.000.000
Ghi Nợ 635 250.000.000
Ghi có 129 250.000.000
==> Trích Bổ Xung từ TK 121 là :50.000.000
Khi đó SD cuối kỳ của 121 : 250.000.000

Mình làm thế có đúng không ? Xin được chỉ giáo thêm.
Thanks
Ghi Nợ 635 150.000.000
Ghi có 129 150.000.000
==> SD đầu kỳ 121: 500.000.000; Đã lập dự phòng 250.000.000

Vịêc lập dự phòng chỉ thực hiện ở thời điểm khoá sổ để lập báo cáo tài chính năm/ hoặc khoá sổ để lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thân mến
 
C

cuibapvn

Sơ cấp
8/3/06
4
0
0
HCM
#3
Thanks pác Song Huong nhiu nhiu. Em con phải học hoi thêm ở pác thật nhìu nữa. Pác nhân em là đệ tử nhé. :eyepop: Hehehe
 

Thành viên trực tuyến

  • homeclassic3
  • Bonkhoai
  • lehungcrmno2
  • thuongdan
  • kophaithach2
  • ngốc cô đơn
  • daongocnam0603
  • nganmaylanh
Xem nhiều