Quy trình hạch toán giảm giá hàng bán theo TT 200 và TT133

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Bởi những sai sót trong quá trình sản xuất và cung ứng hàng hóa, thực tế nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện giảm giá hàng hóa dịch vụ của mình thường xuyên. Khác với chiết khấu thương mại, việc giảm giá hàng bán thường là một lựa chọn bất đắc dĩ của các doanh nghiệp. Gặp phải trường hợp này, bộ phận kế toán sẽ phải có sự lưu tâm và điều chỉnh quy trình hạch toán giảm giá hàng bán chính xác theo quy định. Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ quy trình chuẩn theo cả Thông tư 200 và TT133.

Khái niệm về giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là việc giảm trừ giá bán hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp bởi một lý do nào đó như hàng hóa lỗi, hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa tồn kho, … Đây cũng là hạng mục của một khoản làm giảm trừ doanh thu, cuối kỳ sẽ được kết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng để tính ra doanh thu thuần trong kỳ.

Quy trình hạch toán giảm giá hàng bán trong doanh nghiệp

Hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200


Nguyên tắc xử lý khi giảm giá hàng bán cho bên bán hàng theo quy định tại Thông tư 200, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng tài khoản 5213 để thực hiện các bút toán của mình.

Nếu khoản giảm giá hàng bán cho người mua được thể hiện trong mẫu hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thì doanh nghiệp có thể ghi trực tiếp trên hóa đơn mà không cần sử dụng tài khoản 5213 vì doanh thu bán hàng chính là doanh thu thuần.

Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hóa đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất…

Đối với bên bán hàng

Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã bán kém phẩm chất, sai quy cách:

Nợ TK 5213: Giảm giá hàng bán

Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán

Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112: Nếu khách hàng đã trả tiền

Có TK 131: Nếu khách hàng chưa thanh toán

Cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản doanh thu để xác định doanh thu thuần:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng

Có TK 532: Giảm giá hàng bán theo QĐ 15

Có TK 5213: Giảm giá hàng bán theo QĐ 48

Đối với bên mua hàng

Khi được bên bán giảm giá

Nợ TK 111,112: Thu lại bằng tiền khoản giảm giá

Nợ TK 331: Ghi giảm khoản phải trả người bán

Có TK 1561: Giảm giá trị hàng hóa

Có TK 1331: Thuế GTGT đầu vào giảm đi

Hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200

Hạch toán giảm giá hàng bán vào bên nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết theo TK cấp 2 phù hợp) và cuối kỳ kế toán. Không cần phải kết chuyển sang TK 511 vì khi phát sinh Giảm giá hàng bán đã hạch toán vào bên nợ TK 511.

Đối với bên bán hàng

– Phản ánh giá vốn hàng bán ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 155, 156,…

– Phản ánh doanh thu bán hàng ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… Tổng số tiền trên hóa đơn

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế)

Đối với bên mua

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ghi:

Nợ TK 152, 153, 156….: Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331,…: Tổng giá thanh toán.

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ ghi:

Nợ TK 152, 153, 156,…: Giá mua đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 331,…: Tổng giá thanh toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm Kế toán MISA

Phần mềm Kế toán MISA

Đối tác đồng hành
Thành viên BQT
23/12/22
46
3
8
amis.misa.vn
Việc triển khai hạch toán và theo dõi khoản giảm giá hàng bán hoặc hàng mua được giảm giá là một nghiệp vụ khó khăn và cần nhiều chú trọng của người làm kế toán. Chưa kể đến việc kế toán còn phải kết chuyển doanh thu, thực hiện bút toán ghi nhận giảm trừ,…

MISA đã hướng dẫn chi tiết cách hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 200 và thông tư 133 cùng bài tập ví dụ để vận dụng tại bài viết này: https://amis.misa.vn/24930/hach-toan-giam-gia-hang-ban-day-du-chinh-xac-theo-tt-200-va-133/

Kính mời Quý độc giả đón đọc!

______
MISA SME - Phần mềm Kế toán phổ biến nhất Việt Nam: https://sme.misa.vn/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA