Cuối năm có phải làm quyết toán thuế GTGT không?

  • Thread starter Lê Phượng
  • Ngày gửi
L

Lê Phượng

Guest
#1
Anh chị có kinh nghiệm làm KT cho em hướng dẫn cho em với cuối năm có phải quyết toán thuế theo mẫu 11/GTGT hay không nếu phải lập mẫu này Anh chị có mẫu gửi cho E vào hoabattuph@yahoo.com.
 
P

Phan Kim Thu Luong

Trung cấp
#2
bạn tham khảo nhé
BỘ TÀI CHÍNH
-*-
Số: 127 /2004/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2004


THÔNG TƯ
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số
84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng
dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
...........
Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này) thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT), mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01- GTGT- TKTN), bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT (mẫu số 02-GTGT-TKTN) ban hành kèm theo Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.
 
L

Lê Phượng

Guest
#3
Cho em hỏi nhé nếu không có điều chỉnh gì về thuế GTGT thì có phải làm mẫu 11/GTGT không? Anh chị nào có mẫu 11/GTGT thì gửi cho em. Cám ơn nhiều
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#4
Lê Phượng nói:
Cho em hỏi nhé nếu không có điều chỉnh gì về thuế GTGT thì có phải làm mẫu 11/GTGT không? Anh chị nào có mẫu 11/GTGT thì gửi cho em. Cám ơn nhiều
Bạn không đọc bài trả lời của đaiduong0306 à.Mẫu số 11/GTGT đã bãi bỏ rồi, không phải lập nữa.
 
H

huynhngoctin

Sơ cấp
24/10/06
1
0
0
50
TP. HCM
#5
Bạn ơi cho mình hỏi:
- Nếu thuế GTGT không có điều chỉnh cuối năm thì có phải nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2006 ( mẫu 11-GTGT) không? Nếu phải nộp thì hạn chót là ngày nào?
- Về sổ sách kế toán nếu đã đăng ký mở sổ bằng máy vi tính ngay từ khi đăng ký ban đầu ( trên tờ khai đăng ký hình thức sổ sách kế toán) thì có phải làm công văn đăng ký cho việc ghi sổ trên máy tính năm 2007 không?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#6
huynhngoctin nói:
- Nếu thuế GTGT không có điều chỉnh cuối năm thì có phải nộp tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2006 ( mẫu 11-GTGT) không? Nếu phải nộp thì hạn chót là ngày nào?
Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu 11/GTGT) đã bãi bỏ rồi và không còn sử dụng nữa. Tóm lại, đến cuối năm, thuế GTGT không phải nộp thêm tờ khai nào khác cả ngoài tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

huynhngoctin nói:
- Về sổ sách kế toán nếu đã đăng ký mở sổ bằng máy vi tính ngay từ khi đăng ký ban đầu ( trên tờ khai đăng ký hình thức sổ sách kế toán) thì có phải làm công văn đăng ký cho việc ghi sổ trên máy tính năm 2007 không?
Không cần phải làm công văn đăng ký hình thức ghi sổ kế toán. Cuối năm, trên báo cáo tài chính bạn ghi ở phần thuyết minh báo cáo tài chính là được rồi.
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyenonglyna
  • mecuabin
Xem nhiều