Xử lý hóa đơn khi viết sai

  • Thread starter pizzakt
  • Ngày gửi
pizzakt

pizzakt

Trung cấp
Viết hóa đơn có lẽ là công việc thường nhật của mỗi kế toán. Cũng chính vì lý do đó nên không thể tránh được những sai sót khi làm việc với hóa đơn. Đa số các bạn được hỏi về cách sử lý những tình huống như thế này đều rất lúng túng, bối rối, không biết phải sử lý như thế nào dẫn tới việc nộp phạt không đáng có.

Công ty kế toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định của pháp luật

Có 2 trường hợp thường gặp khi viết sai hóa đơn

I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Cách xử lý: Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

1. Trường hợp chưa kê khai:

Cách xử lý: Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).
- Lập lại hóa đơn mới.
- Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty…(Không làm ảnh hưởng đến số tiền):

Cách xử lý: Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
- Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn sai
- Bên bán lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm.

- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc mua vào thì: Ghi âm cột doanh thu và tiền thuế GTGT của hóa đơn cũ, ghi dương cột doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT của hóa đơn mới.

Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA