Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

  • Thread starter giang1990
  • Ngày gửi
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Mọi người ơi cho mình hỏi bây giờ mình làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN ,trong đó điều chỉnh giảm doanh thu là : 3,4tỷ và tăng giá vốn là 600 triệu, vậy mình điều chỉnh vào chỉ tiêu nào trên tờ khai 03/TNDN? các bạn giúp mình với! Thanks!
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
haidongnai

haidongnai

Guest
1/4/08
7
0
1
TP Bien Hoa - Dong Nai
Ðề: Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

"Mọi người ơi cho mình hỏi bây giờ mình làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN ,trong đó điều chỉnh giảm doanh thu là : 3,4tỷ và tăng giá vốn là 600 triệu, vậy mình điều chỉnh vào chỉ tiêu nào trên tờ khai 03/TNDN? các bạn giúp mình với! Thanks! "

Em phải xác định lại doanh thu và chi phí cho chính xác khi đó có chênh lệch về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (điều chỉnh chỉ tiêu A1 trên mẩu 03/TNDN - ghi theo số đúng "lãi ghi dương; lỗ ghi âm ") rồi làm tuần tự như khi làm quyết toán lần trước và ghi lại thì em sẽ thấy bảng KHBS thay đổi tiền thuế TNDN ghi phần lý do điều chỉnh . . . ?? vào khung bên dưới . Trường hợp này còn phải làm lại báo cáo tài chính năm điều chỉnh nộp kèm theo luôn nhé .
 
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Ðề: Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Uả đâu có được điều chỉnh chỉ tiêu a1 đâu bạn, khi điều chỉnh bổ sung thì mình điều chỉnh các chỉ tiêu B1 - B14 mà bạn? cái này mình không biết điều chỉnh chỉ tiêu nào thôi.hic
 
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Ðề: Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Hình như mình nhầm rồi, vậy là mình điều chỉnh chỉ tiêu A1 là ok rồi, với cho mình hỏi thuế TNDN 2013 mình đã ghi chuyển lỗ năm trước (năm 2012) là 2 tỷ, nhưng bây giờ điều chỉnh lại quyết toán TNDN 2012 là lỗ 2,2 tỷ, vậy bây giờ làm sao điều chỉnh số chuyển lỗ đó được?
 
haidongnai

haidongnai

Guest
1/4/08
7
0
1
TP Bien Hoa - Dong Nai
Ðề: Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Hình như mình nhầm rồi, vậy là mình điều chỉnh chỉ tiêu A1 là ok rồi, với cho mình hỏi thuế TNDN 2013 mình đã ghi chuyển lỗ năm trước (năm 2012) là 2 tỷ, nhưng bây giờ điều chỉnh lại quyết toán TNDN 2012 là lỗ 2,2 tỷ, vậy bây giờ làm sao điều chỉnh số chuyển lỗ đó được?

Em phải xác định lại doanh thu và chi phí cho chính xác khi đó có chênh lệch về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (điều chỉnh chỉ tiêu A1 trên mẩu 03/TNDN - ghi theo số đúng "lãi ghi dương; lỗ ghi âm ") rồi:wall: và ghi lại thì em sẽ thấy bảng KHBS thay đổi tiền thuế TNDN ghi phần lý do điều chỉnh . . . ?? vào khung bên dưới . Trường hợp này còn phải làm lại báo cáo tài chính năm điều chỉnh nộp kèm theo luôn nhé .

Còn phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN thì kết xuất ra file excel rồi ghi nhận số đúng để gửi đính kèm theo . cần thiết nữa thì gửi luôn kết quả HĐKD bằng file excell luôn cũng được " thừa còn hơn là thiếu . . ."

Hình như mình nhầm rồi, vậy là mình điều chỉnh chỉ tiêu A1 là ok rồi, với cho mình hỏi thuế TNDN 2013 mình đã ghi chuyển lỗ năm trước (năm 2012) là 2 tỷ, nhưng bây giờ điều chỉnh lại quyết toán TNDN 2012 là lỗ 2,2 tỷ, vậy bây giờ làm sao điều chỉnh số chuyển lỗ đó được?

Em phải xác định lại doanh thu và chi phí cho chính xác khi đó có chênh lệch về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (điều chỉnh chỉ tiêu A1 trên mẩu 03/TNDN - ghi theo số đúng "lãi ghi dương; lỗ ghi âm ") rồi:wall: làm tuần tự như khi quyết toán và ghi lại thì em sẽ thấy bảng KHBS thay đổi tiền thuế TNDN ghi phần lý do điều chỉnh . . . ?? vào khung bên dưới . Trường hợp này còn phải làm lại báo cáo tài chính năm điều chỉnh nộp kèm theo luôn nhé .

Còn phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN thì kết xuất ra file excel rồi ghi nhận số đúng để gửi đính kèm theo . cần thiết nữa thì gửi luôn kết quả HĐKD bằng file excell luôn cũng được " thừa còn hơn là thiếu . . ."
 

Xem nhiều