Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

  • Thread starter thienthan3006
  • Ngày gửi
T

thienthan3006

Sơ cấp
10/10/09
21
0
1
38
ha noi
Cả nhà giúp e với. vừa đi học vừa đi làm nên kiến thức không chắc lắm.

Có tài liệu sau đây về tình hình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng qua 2 kỳ nghiên cứu
ĐVT: 1000đ

Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ báo cáo
1. DT tiêu thụ sản phẩm chính 500.000 600.000
2. DT do hoạt động tài chính 120.000 150.000
3. Giá trị thu hồi do thanh lý 50.000
4. DT do bán phế liệu 10.000 20.000
5. Vốn lưu động bình quân 180.000 200.000
6. Lợi nhuận thu được trong kỳ 100.000 150.000
7. Thuế GTGT 50.000 70.000
8. Thuế TNDN 30.000 30.000
yêu cầu:
1. Tính các chỉ tiều phản ánh tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp nói trên?
2. Phân tích sự biến động vốn lưu động bình quân của doanh nghiệp do ảnh hưởng của các nhân tố mà bạn biết?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA