Mỗi tuần một chuyên đề

Mọi người giúp em bài tập kế toán ngân hàng này với ạ

  • Thread starter PhanNhii
  • Ngày gửi
P

PhanNhii

Sơ cấp
4/7/23
3
0
1
22
Tình hình biến động số dư tiền gửi không kỳ hạn của công ty tmcp Bích Châu trong tháng 6/X0 như sau (đvt: 1000đ). Biết số dư đầu ngày 01/06 là 120.000
1. Ngày 5/6 khách hàng của công ty nộp tiền mặt vào Ngân hàng để thanh toán tiền hàng để mua của công ty, số tiền là: 350.000
2. Ngày 7/6 công ty nộp xét lĩnh tiền mặt để chuẩn bị trả lương cho nhân viên, số tiền là: 350.000
3. Ngày 10/6 thủ quỹ của công ty nộp tiền vào tài khoản, số tiền là: 100.000
4. Ngày 15/6 công ty nộp ủy nhiệm chi tiền hóa đơn mua hàng, số tiền là 150.000, Đề nghị ngân hàng trả nợ cho nhà cung cấp B cũng có tài khoản tại ngân hàng
5. Ngày 25/6 khách hàng của công ty trả tiền hàng bằng chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng cũng tại ngân hàng số tiền là: 50.000
6. Ngày 30/6 ngân hàng tính lãi và nhập vốn

●Yêu cầu: xử lý và định khoản tình hình trên. cho biết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,25%/tháng về các tài khoản liên quan có đủ số dư để hạch toán
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Tình hình biến động số dư tiền gửi không kỳ hạn của công ty tmcp Bích Châu trong tháng 6/X0 như sau (đvt: 1000đ). Biết số dư đầu ngày 01/06 là 120.000
1. Ngày 5/6 khách hàng của công ty nộp tiền mặt vào Ngân hàng để thanh toán tiền hàng để mua của công ty, số tiền là: 350.000
2. Ngày 7/6 công ty nộp xét lĩnh tiền mặt để chuẩn bị trả lương cho nhân viên, số tiền là: 350.000
3. Ngày 10/6 thủ quỹ của công ty nộp tiền vào tài khoản, số tiền là: 100.000
4. Ngày 15/6 công ty nộp ủy nhiệm chi tiền hóa đơn mua hàng, số tiền là 150.000, Đề nghị ngân hàng trả nợ cho nhà cung cấp B cũng có tài khoản tại ngân hàng
5. Ngày 25/6 khách hàng của công ty trả tiền hàng bằng chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng cũng tại ngân hàng số tiền là: 50.000
6. Ngày 30/6 ngân hàng tính lãi và nhập vốn

●Yêu cầu: xử lý và định khoản tình hình trên. cho biết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,25%/tháng về các tài khoản liên quan có đủ số dư để hạch toán
Em tự làm đi, các anh chị sửa bài giúp em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tình hình biến động số dư tiền gửi không kỳ hạn của công ty tmcp Bích Châu trong tháng 6/X0 như sau (đvt: 1000đ). Biết số dư đầu ngày 01/06 là 120.000
1. Ngày 5/6 khách hàng của công ty nộp tiền mặt vào Ngân hàng để thanh toán tiền hàng để mua của công ty, số tiền là: 350.000
Nợ TK 111
Có TK 112
2. Ngày 7/6 công ty nộp xét lĩnh tiền mặt để chuẩn bị trả lương cho nhân viên, số tiền là: 350.000
Nợ TK 111
Có TK 112
Trả lương
Nợ TK 334
Có TK 111

3. Ngày 10/6 thủ quỹ của công ty nộp tiền vào tài khoản, số tiền là: 100.000
Nợ TK 112
Có TK 111
4. Ngày 15/6 công ty nộp ủy nhiệm chi tiền hóa đơn mua hàng, số tiền là 150.000, Đề nghị ngân hàng trả nợ cho nhà cung cấp B cũng có tài khoản tại ngân hàng
Nợ TK 331
Có TK 111
5. Ngày 25/6 khách hàng của công ty trả tiền hàng bằng chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng cũng tại ngân hàng số tiền là: 50.000
Nợ TK 112
Có TK 131
6. Ngày 30/6 ngân hàng tính lãi và nhập vốn
Nợ TK 635
Nợ TK 342 (Xem có trả nợ không)
Có TK 315
●Yêu cầu: xử lý và định khoản tình hình trên. cho biết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,25%/tháng về các tài khoản liên quan có đủ số dư để hạch toán
 
P

PhanNhii

Sơ cấp
4/7/23
3
0
1
22
Em cảm ơn nhìu ạ, em sẽ tham khảo và tự làm lại ❤
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA