Mỗi tuần một chuyên đề

Thông Tư 219 : Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

  • Thread starter vitax2014
  • Ngày gửi
V

vitax2014

Guest
7/5/14
0
0
0
25
TP.HCM
Cũng như các trường hợp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì đối tượng không chịu thuế GTGT cũng được bổ sung trong Thông tư 219 này.

Vitax xin cung cấp đến các bạn một số trường hợp không phải kê khai cũng như nộp thuế giá trị gia tăng được đề cập trong Thông tư 219 mới đây.

Các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT

  • Bổ sunghướng dẫn không phải kê khai, nộp thuế đối với tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
  • Bổ sunghướng dẫn không phải kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Bổ sunghướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  • Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Nguồn : chukysofpt.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA