Dịch vụ sửa chữa nếu thực hiện bên ngoài khu chế xuất sẽ không được áp dụng mức thuế GTGT 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43260/CTHN-TTHT ngày 22/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn cho DNCX nhưng dịch vụ sửa chữa khuôn được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA