Tờ khai thuế TNDN

  • Thread starter CAT BIEN
  • Ngày gửi
C

CAT BIEN

Trung cấp
27/1/10
54
4
8
41
vũng tàu
Giúp em về khai tờ khai thuế TND[PDF][/PDF]N này với mọi người ơi. Bởi em không biết khai như thế này là đúng hay không a.
 

Đính kèm

  • HTKK To khai thue TNDN.pdf
    175.5 KB · Lượt xem: 17
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều