Năm 2007 nộp tiền thuế TTĐB năm 2006 thì hạch toán vào năm 2006 hay 2007?

  • Thread starter Phan Thị LệDung
  • Ngày gửi
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Thành viên thân thiết
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
#1
Ngày 25/01/2007 Nộp thuế TTĐB của tháng 12/2006 ==> Phát sinh năm 2007
Như vậy khoản tiền này phải ghi vào sổ kế toán của năm 2006 hay 2007?
Khi quyết toán thuế TTĐB có phải để ý đến số tiền đã nộp thuế của T12/2006 này không? Trên mẫu quyết toán , chúng ta ghi số tiền này là : số thuế TTĐB phải nộp năm quyết toán?;số số thuế TTĐB đã nộp trong năm ? ; số thuế TTĐB cuối kỳ quyết toán ?; hay là không ghi số tiền này trên BC quyết toán?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Nếu thuế TTĐB phát sinh trong năm 2006 thì hạch toán thuế TTĐB phải nộp của tháng 12/2006 vào năm 2006. Khi nộp tiền vào tháng 01/2007 thì hạch toán số tiền đã nộp sang năm 2007.

"Số thuế phải nộp" với "số tiền đã nộp" là hai nghiệp vụ khác nhau. "Phải nộp" hạch toán trước, "đã nộp" hạch toán sau.

Hạch toán kế toán căn cứ vào thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều