Hóa đơn xuất xong, chưa gửi cho khách hàng thì bị mất

  • Thread starter hoaanh2912
  • Ngày gửi
hoaanh2912

hoaanh2912

If life is so short
12/12/05
293
0
16
41
Hà Nội
Em xuất hóa đơn cho ngày 6/5 nhưng chưa kịp gửi cho khách ngay, đến 31/5 thì phát hiện không thấy nữa, giờ xử lý thế nào vậy các anh chị?
Bên em là hóa đơn in 3 liên, bình thường nếu xuât hỏng thì em vẫn kẹp cùng với liên 1 và 3 còn bây giờ nếu coi như tờ hóa đơn đó xuất sai, và mình xuất lại cho khách tờ khác vẫn trong tháng 5 thì có được không? sau này liệu thuế có kiểm tra đến những tờ hóa đơn xuất hỏng không? Hóa đơn đó trị giá cả thuế là hơn 200 triệu, con số không phải là to so với những tờ hóa đơn khác.
Nhờ các anh chị chỉ giúp.
 
M

mymylala

Sơ cấp
2/10/13
6
1
0
31
Thanh Trì - Hà Nội
Ðề: Hóa đơn xuất xong, chưa gửi cho khách hàng thì bị mất

CÓ chứ bạn, bên thuế có kiểm tra chứ, ko có hóa đơn đỏ kẹp vào trong đó thì không thể coi là hóa đợn sai rồi hủy đc bạn ạ. đặc biệt lại không kê khai nữa thì phạm lỗi trồn thuế rồi. Hóa đơn mất bạn phải báo với cơ quan thuế nhé.
 
trannhat90

trannhat90

Trung cấp
2/8/11
118
2
16
hà nội
Ðề: Hóa đơn xuất xong, chưa gửi cho khách hàng thì bị mất

Theo TT39/2014/TT-BTC
Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Bạn làm theo như trên
 
hoaanh2912

hoaanh2912

If life is so short
12/12/05
293
0
16
41
Hà Nội
Ðề: Hóa đơn xuất xong, chưa gửi cho khách hàng thì bị mất

Theo TT39/2014/TT-BTC
Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Bạn làm theo như trên
Hóa đơn này em chưa đưa khách hàng, sợ khách hàng không chịu ký vào biên bản ghi nhận sự việc. Với cả nếu quá 05 ngày mới báo thuế thì mức phạt sẽ như thế nào? Sắp 30 ngày rồi rồi mà em vẫn chưa có hướng giải quyết.
 
trannhat90

trannhat90

Trung cấp
2/8/11
118
2
16
hà nội
Ðề: Hóa đơn xuất xong, chưa gửi cho khách hàng thì bị mất

Bạn sợ gì khách hàng không ký vào biên bản chứ, việc này là do bên bạn làm mất thì KH có phải chịu trách nhiệm đâu mà sợ không ký. Cứ làm biên bản xác nhấn sự việc đi. Thứ 2 bạn xem hóa đơn mất từ ngày nào, đã khai thuế hay chưa. Trong thông tư chỉ nói là kể từ ngày làm mất hóa đơn phải thông báo cho thuế. Như vậy thì bên bạn và phía khách hàng thỏa thuận với nhau điều chỉnh cái ngày mất này sao cho dưới 5 ngày là được, và cũng nói với khách hàng rằng bên bạn chịu trách nhiệm việc này nên họ cứ yên tâm. OK. Còn việc làm mất hóa đơn là sẽ bị phạt Theo TT10:
4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.
Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều