Cách ẩn dòng số liệu đã cũ

  • Thread starter kengia
  • Ngày gửi
K

kengia

Sơ cấp
11/5/14
7
0
0
39
tp HCM
Theo thời gian các dòng số liệu nhập vào sẻ rất nhiều. việc theo dõi sẻ có thể làm bạn mệt mỏi. bạn cần ẩn bớt các dòng s.liệu quá cũ!!!

Sau đây là cách bạn muốn số liệu số ngày gần nhất bạn muốn xem

http://youtu.be/yo9vjnhwBxY
file excel: https://www.facebook.com/pages/EXCEL-ỨNG-DỤNG/655148404556221
code:

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer
If Worksheets(2).Range("F10").Value = 0 Then
Worksheets(2).Range("F10").Value = 1 'hide
CommandButton1.Caption = "Unhide"

Else: Worksheets(2).Range("F10").Value = 0 'unhide
CommandButton1.Caption = "Hide"
End If
If Worksheets(2).Range("F10").Value = 1 Then
For i = 1 To Worksheets(2).Range("F24").Value
If Worksheets(2).Range("R11").Offset(i, 0).Value < Worksheets(2).Range("R11").Value Then
Worksheets(2).Range("R11").Offset(i, 0).EntireRow.Hidden = True
Else: End If
Next i

Else
For i = 1 To Worksheets(2).Range("F24").Value
Worksheets(2).Range("R11").Offset(i, 0).EntireRow.Hidden = False

Next i

End If
End Sub

Ghi chú một số thông số trong đoạn code trên từ đó có thể áp dụng cho file của từng người:
Worksheets(2): sheet thứ 2 từ trái qua
A8: ô bạn nhập số 0 hoạc 1
F24: Tổng số dòng số liệu bạn đã nhập
R11: ngày mà bạn muốn bắt đầu xem s.liệu (xem từ ngày này đến ngày hiện tại)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA