TBPHHD hướng dẫn

  • Thread starter girlbg
  • Ngày gửi
girlbg

girlbg

Trung cấp
Mục 4: Thông tin đơn vị chủ quản (Trường hợp tổ chức, các nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản tự in, đặt in):.......

Cả nhà cho em hỏi mục này: có phải là ghi thông tin của công ty mẹ không?
(Công ty em là chi nhánh hạch toán phụ thuộc cty mẹ, chi nhánh có MST riêng, con dấu riêng,,,)
 

BQT trực tuyến

  • Truong Nguyen
    Truong Nguyen
    Vạn sự tùy duyên

Thành viên trực tuyến

  • Truong Nguyen

Xem nhiều