Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12768/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp nếu không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì được đăng ký sử dụng HĐĐT thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì chi nhánh được đăng ký sử dụng riêng HĐĐT, trên hóa đơn thể hiện tên, địa chỉ, MST người bán là của chi nhánh.

Nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều mẫu HĐĐT trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau, hai ký tự cuối trong ký hiệu hóa đơn là chữ viết do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý (điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA