ACE giải giúp mình bài tập này.

  • Thread starter thuonglammeocon
  • Ngày gửi
T

thuonglammeocon

Guest
6/4/11
3
0
0
Tiền Giang
Tài liệu một doanh nghiệp năm N như sau
1. Tài sản cố định:
- Nguyên giá đầu năm là 1500 triệu, khấu hao luỹ kế 500 triệu.
- 31/3 mua một TSCĐ mới sử dụng ngay với nguyên giá 200 triệu
- 31/5 thanh lý một TSCĐ đã hết khấu hao, nguyên giá 240 triệu
- 30/9 hoàn thành một phân xưởng đưa vào sử dụng, nguyên giá 220 triệu
(Tỷ lệ khấu hao bình quân của doanh nghiệp là 10%/năm)
2. Tình hình mua bán trong năm như sau:
- Tồn kho đầu năm 100 sản phẩm
- Trong năm nhập hàng 2000 sản phẩm, giá nhập khẩu tại cảng Hải phòng là 500000 đồng/sản phẩm. (giá không thay đổi so với kỳ trước)
- Giá bán chưa thuế VAT của công ty là 2000000 đồng/sản phẩm.
- Tồn cuối kỳ 300 sản phẩm.
3. Thuế: - VAT, thuế suất: 10% (phương pháp khấu trừ)
- Thuế nhập khẩu, thuế suất: 50%
- TTĐB, thuế suất: 60%
- TNDN, thuế suất: 28%
4. Chi phí kinh doanh chưa kể khấu hao:
- Chi phí lương: 50 triệu
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 25 triệu
- Chi phí khác: 20 triệu
5. Lãi do buôn bán chứng khoán 15 triệu
6. Cổ tức được chia: 10 triệu.
Yêu cầu: - Tính lãi sau thuế
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA