Các a c giúp với ạ.e cảm ơn

  • Thread starter Bang bang 10
  • Ngày gửi
B

Bang bang 10

Sơ cấp
2/11/21
5
0
1
37
Bài 3:

Một doanh nghiệp có tài liệu như sau:

1. Ngày 31/12/N, tình hình về tài sản cố định như sau:

Loại TSCĐ
Nguyên giá (Triệu đồng)
Nhà cửa
250​
Máy móc thiết bị
300​
Phương tiện vận chuyển
350​
TSCĐ khác
100​
Tổng
1000
KHLK tính đến 31/12/N là 500 triệu đồng.

2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định năm (N+1) dự kiến như sau:

- Tháng 4, thanh lý 1 nhà kho có nguyên giá 80 triệu đồng đã khấu hao 20 triệu đồng

- Tháng 5, mua và đưa vào sử dụng 1 ô tô tải có nguyên giá 360 triệu đồng.

- Tháng 10, cho thuê 1 máy xúc có nguyên giá 240 triệu đồng, thời gian cho thuê là 5 tháng với giá cho thuê là 15 triệu đồng.

- Tháng 11, doanh nghiệp nhận góp vốn liên doanh từ doanh nghiệp M, trong đó có 1 chiếc ô tô có nguyên giá 850 triệu đồng, giá đánh giá lại của Hội đồng giao nhận là 480 triệu đồng.

3. Toàn bộ tài sản cố định cuối năm báo cáo đều còn thời gian khấu hao. Mức khấu hao trích trong năm (N+1) là 100 triệu đồng

4. Tổng doanh thu thuần năm (N+1) là 10.500 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 950 triệu đồng.

Yêu cầu: Hãy xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định năm (N+1)?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA