Công ty có bắt buộc phải đặt in hóa đơn đầu ra không?

  • Thread starter Beo Dat May Troi
  • Ngày gửi
B

Beo Dat May Troi

Sơ cấp
27/6/13
11
0
1
HCM
Công ty em mới thành lập, là công ty dịch vụ nhỏ, thuộc đối tượng khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Hiện tại do chưa ổn định nên công ty chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng nên em để một thời gian nữa, khi nào cần thì em mới đi đặt in hóa đơn được không ạ? Bên thuế có quy định bắt buộc phải có hóa đơn đầu ra không? Nếu chưa có hóa đơn đầu ra, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì em có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng tháng không và nộp tờ khai trắng ạ.

Em cám ơn
 
Trang tin Webketoan
L

linhlang90

Trung cấp
3/6/14
64
0
6
32
quảng nam
Ðề: Công ty có bắt buộc phải đặt in hóa đơn đầu ra không?

Khi nào phát sinh doanh thu xuất hóa đơn thì bạn đặt in cũng không sao. Nếu vậy, bạn không cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đâu.
 
B

Beo Dat May Troi

Sơ cấp
27/6/13
11
0
1
HCM
Ðề: Công ty có bắt buộc phải đặt in hóa đơn đầu ra không?

Khi nào phát sinh doanh thu xuất hóa đơn thì bạn đặt in cũng không sao. Nếu vậy, bạn không cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đâu.

Cám ơn anh / chị nhiều
Webketoan Zalo OA
 
cophaninsaigon

cophaninsaigon

Sơ cấp
Ðề: Công ty có bắt buộc phải đặt in hóa đơn đầu ra không?

Công ty em mới thành lập, là công ty dịch vụ nhỏ, thuộc đối tượng khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Hiện tại do chưa ổn định nên công ty chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng nên em để một thời gian nữa, khi nào cần thì em mới đi đặt in hóa đơn được không ạ? Bên thuế có quy định bắt buộc phải có hóa đơn đầu ra không? Nếu chưa có hóa đơn đầu ra, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì em có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng tháng không và nộp tờ khai trắng ạ.

Em cám ơn

Bổ sung cho bạn tí, nếu có doanh thu thì phải mua hóa đơn của cqt không được đặt in nữa đâu.
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
Ðề: Công ty có bắt buộc phải đặt in hóa đơn đầu ra không?

Công ty em mới thành lập, là công ty dịch vụ nhỏ, thuộc đối tượng khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Hiện tại do chưa ổn định nên công ty chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng nên em để một thời gian nữa, khi nào cần thì em mới đi đặt in hóa đơn được không ạ? Bên thuế có quy định bắt buộc phải có hóa đơn đầu ra không? Nếu chưa có hóa đơn đầu ra, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì em có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng tháng không và nộp tờ khai trắng ạ.

Em cám ơn

bạn cần xem Doanh nghiệp mình có thuộc đối tượng được đặt in hay thuộc đối tượng mua hóa đơn của thuế? (Trích TT39/2014/TT-BTC)
Điều 8. Tạo hoá đơn đặt in
1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:
a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư này.

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
b) Hộ, cá nhân kinh doanh;
c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
....

Và về Báo cáo sử dụng hóa đơn:
Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
 

Xem nhiều