Mỗi tuần một chuyên đề

Ty gia

  • Thread starter bungxinh
  • Ngày gửi
B

bungxinh

Guest
20/9/13
2
0
1
thu duc
Anh chj gjup e cau nay ah. So ton dau thag co do du tai khoan
1122: 10.000USD ,ty gia 20.900dong/USD
Trog kj doanh nghjep thanh toan no thag trc cho nguoi nuoc ngoai 8.000USD bang chuyen khoan ngan hang. Ty gia ghi so 21.000dong/USD, Ty gia giao dich la 21.100dong/ USD.

Em xjn cam on!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ducthohvtc

ducthohvtc

Cao cấp
9/12/13
202
12
18
Vình Phúc
Ðề: Ty gia

|Khi thanh toán thì lấy tỷ giá ghi sổ của tiền ko xem xét tỷ giá giao dịch làm gì cho phiền não.
Theo mình thì.
Nợ 331:8*21000
có 112:8k*20900
Có 515:8k(21000-20900)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA