Một số vấn đề khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý

  • Thread starter TranPhuQuy
  • Ngày gửi
T

TranPhuQuy

Guest
23/9/09
0
0
0
TPHCM
Cả nhà cho mình hỏi :

Căn cứ Khoản 8.a Điều 11 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý: "8. Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào trong một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý
- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán đại lý và hàng hóa thu mua đại lý được khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
- Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.


=> Điều này có nghĩa là hàng tháng bên đại lý vẫn xuất hóa đơn đầu ra cho khách lẻ được (công ty đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) với số tiền không đổi so với hóa đơn đầu vào được công ty cung cấp hàng xuất, đồng thời căn cứ trên các hóa đơn đầu ra đó Xuất tiếp 1 hóa đơn đầu ra nữa với nội dung "Hoa hồng trên số hàng hóa bán ra.." . Nhưng khi kê khai Thuế GTGT hàng tháng thì trên "phụ lục bảng kê hàng hóa bán ra" vẫn thể hiện đầy đủ các hóa đơn đầu ra. Và một điều quan trọng trên tờ khai chỉ thể hiện Doanh thu duy nhất là "Hoa hồng đại lý", các hóa đơn kia chỉ đưa lên bảng kê mà không xác định là doanh thu.
Cả nhà cho em hỏi như thế là đúng hay sai, và giải thích dùm mình ????
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA