Hỏi về Thỏa ước lao động tập thể

  • Thread starter pelun369
  • Ngày gửi
P

pelun369

Sơ cấp
23/10/12
9
0
1
tphcm
Cả nhà ơi, có ai làm qua 02 mẫu này rồi, thì chỉ giúp mình điền vào với, mình cám ơn nhiều nhé! mail của mình là jendadang@gmail.com

BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆC
LẦN THỨ NĂM 2014
- Hôm nay, ngày tháng năm 2014 vào lúc giờ phút.
- Địa điểm:
- Đã tiến hành: ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN THỨ NĂM 2014
- Thành phần tham dự :
+ Đại diện Ban Giám đốc:
- Ông/Bà
+ Đại diện người lao động:
* Các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:
- Ông/Bà
* Đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại hội nghị người lao động:
- Ông/Bà
- Thư ký biên bản :
- Ông/Bà
I- NỘI DUNG ĐỐI THOẠI :
+ …………
+ …………
+ …………
+ …………
II- KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI:
1. Các nội dung thống nhất và biện pháp thực hiện:
+…………
+…………
+…………
2. Các nội dung còn ý kiến khác nhau chưa thống nhất, cách thức giải quyết:
+…………
+…………
+…………
Buổi đối thoại kết thúc vào lúc: giờ phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên tham gia đối thoại giữ 01 bản và 01 bản lưu tại doanh nghiệp./.

THƯ KÝ ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu) ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể
1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp : người.
2. Phương thức lấy ý kiến :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết :
3. Số lượng người được lấy ý kiến :
( Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)
4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: người
Tỉ lệ : ……%
5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp : người
Tỉ lệ : ……%
6. Những điều khoản không tán thành :
-
-
-
(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỉ lệ % không tán thành)
Xác nhận của đại diện BCH công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) Người viết biên bản
(Họ tên, chức danh) Show Less
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Ðề: Hỏi về Thỏa ước lao động tập thể

Chào bạn,
Có mẫu rõ ràng như thề rồi thì bạn cứ theo đấy mà điền thông tin thực tế trong cuộc hợp đấy vào tương ứng từng mục là xong rồi. Còn nhờ ai giúp được nữa bạn?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA