Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 58217/CTHN-TTHT ngày 28/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho NLĐ những ngày phép chưa nghỉ.

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, việc hạch toán chi phí tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà người lao động chưa nghỉ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC.

Trong đó, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC quy định rằng các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động phải đảm bảo được được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau đây thì mới được tính vào chi phí tiền lương: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: "Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ"

Như vậy, có thể hiểu rằng: tiền lương của những ngày phép năm chưa nghỉ chỉ được chấp nhận trong trường hợp người lao động đó mất việc hoặc thôi việc, đồng thời mức lương được sẽ phải dựa theo Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA