Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

  • Thread starter ngoisaoxanhhl
  • Ngày gửi
N

ngoisaoxanhhl

Sơ cấp
13/4/12
29
0
1
33
ha nội
Bạn nào nghiên cứu các TT tư hay công văn hướng dẫn chỉ giúp mình với "Tại khoản 8 điều 14 Thông tư 219/TT -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 có nội dung: '8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.' Theo nội dung trên có đoạn '...kê khai, khấu trừ bổ sung'. Như vậy, ở đây bổ sung sẽ được hiểu là tại thời điểm phát sinh, vì lý do nào đó người nộp thuế bỏ sót chưa đưa vào kê khai các hóa đơn theo đúng kỳ tính thuế thì được bổ sung hóa đơn đó vào trong các kỳ tiếp theo hay phải bổ sung trực tiếp vào đúng kỳ phát sinh theo ngày tháng ghi trên hòa đơn? VD: Hóa đơn GTGT lập ngày 20 tháng 01 năm 2014 nếu bỏ sót không kê khai trong kỳ khai thuế GTGT tháng 01. Sau đó sang các tháng tiếp theo mới phát hiện ra thì có được kê khai khấu trừ thuế như các hóa đơn phát sinh tại các tháng sau đó hay phải quay lại bổ sung bằng cách điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2014?" Xin trân trọng cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nnanguyet

Guest
31/10/12
57
1
8
34
daklak
Ðề: Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

Bạn tham khảo ở Điểm c, Khoản 5, Điều 10, TT 156 nha! Bạn kê khai sai sót của tháng nào thì làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung của kỳ kê khai thuế tháng đó nhé!
 
N

ngoisaoxanhhl

Sơ cấp
13/4/12
29
0
1
33
ha nội
Ðề: Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

Bạn tham khảo ở Điểm c, Khoản 5, Điều 10, TT 156 nha! Bạn kê khai sai sót của tháng nào thì làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung của kỳ kê khai thuế tháng đó nhé!
TTrong điểm c, điểm 5, điều 10 TT156 đó là hướng dẫn khi kê khai rồi mà bị sai sót mới lấp hồ sơ điều chỉnh bổ sung, còn cái mình muốn hỏi là hóa đơn gtgt đầu vào bị bỏ sót chưa kê khai cơ b ak, trên mang mình đọc nhiều ý kiên trái chiếu quá nên định hỏi xem có ai kế khai chưa kê khai thế nào mới là đúng
-TH1 là nếu quý 2 phát hiện hóa đơn đầu vào bị bỏ sót của quý 1 thì vẫn kê vào quý 2 như trước
hay la _ TH2 nếu quý 2 phát hiện hóa đơn đầu vào bị sót của quý 1 thì phải quay lại quý 1 làm hô sơ khai bổ sung
 
N

nnanguyet

Guest
31/10/12
57
1
8
34
daklak
Ðề: Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

Bạn đã đọc kỹ khoản 5, ĐIều 10 TT 156 chưa? Bạn phải đối chiếu xem trường hợp bạn kê khai sót làm giảm số thuế phải nộp hay chỉ làm tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau.
- Nếu làm giảm số thuế phải nộp thì như mình đã nói rồi đó. Nếu tờ khai tháng 1/2014 bạn kê khai sót 1 hóa đơn đầu vào dẫn đến số thuế phải nộp cao hơn thực tế. Đến kỳ kê khai thuế tháng 4/2014 chẳng hạn bạn mới phát hiện ra thì lúc đó làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho kỳ kê khai thuế tháng 1/2014. Sai của kỳ kê khai thuế nào thì khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế của tháng đó. Nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung vào bất kỳ thời gian nào miễn là trước khi CQT ra quyết định kiểm tra, thanh tra. Số tiền thuế đã nộp có thể đề nghi hoặc bù trừ cho số thuế kỳ sau. (tiết c.3, điểm c, khoản 5, điều 10 TT 156)
- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. (tiết c.4, điểm c, khoản 5, điều 10 TT 156)
 
Sửa lần cuối:
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

TTrong điểm c, điểm 5, điều 10 TT156 đó là hướng dẫn khi kê khai rồi mà bị sai sót mới lấp hồ sơ điều chỉnh bổ sung, còn cái mình muốn hỏi là hóa đơn gtgt đầu vào bị bỏ sót chưa kê khai cơ b ak, trên mang mình đọc nhiều ý kiên trái chiếu quá nên định hỏi xem có ai kế khai chưa kê khai thế nào mới là đúng
-TH1 là nếu quý 2 phát hiện hóa đơn đầu vào bị bỏ sót của quý 1 thì vẫn kê vào quý 2 như trước
hay la _ TH2 nếu quý 2 phát hiện hóa đơn đầu vào bị sót của quý 1 thì phải quay lại quý 1 làm hô sơ khai bổ sung
Cũng giống như từ trước đến giờ bạn vẫn làm, nhưng bây giờ do kê khai theo quý thì bạn làm theo TH1
 
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,360
32
48
Thái Bình - TP.HCM
Ðề: Xử lý hóa đơn gtgt đâu vào kê khai sót

Bạn tham khảo thêm công văn số:1818/TCT-KK của Tổng cục thuế ngày 19/05/2014 có hướng dẫn
..."Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Ví dụ:
- Công ty A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, Công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến 15/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì Công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 02/2014
- Công ty A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, Công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến 30/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì Công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 03/2014."...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA