Xử lý hóa đơn bị sót của năm tài chính 2013

  • Thread starter ducthohvtc
  • Ngày gửi
ducthohvtc

ducthohvtc

Cao cấp
9/12/13
202
12
18
Vình Phúc
Công ty em có vốn đầu tư nước ngoài, BCTC năm 2013 nộp kèm theo BCKT. Nhưng do thời gian làm gấp nên tra soát còn sót hóa đơn tiền thuê nhà của mấy sếp. đã trả tiền trước. nhưng trong năm 2013 chưa trích chi phí.
Bây giờ anh chị chỉ em cách giả quyết đơn giản nhất để không phải điều chỉnh báo cáo tài chính, số tiền cũng lớn tầm hơn 100tr .
Thank các tiền bối.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều