Không ký biên bản kiểm tra thuế

  • Thread starter Doan Thi Viet Ha
  • Ngày gửi
D

Doan Thi Viet Ha

Sơ cấp
3/12/11
21
0
1
Binh Duong
Các ACE ai biết chỉ giùm trường hợp của cty là cty dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

năm 2014 Cục thuế tiến hành kiểm tra thuế của cty kỳ thuế 2012, sau khi kiểm xong, cục thuế ra Biên bản kiểm tra, tuy nhiên có nhiều chỗ CB thuế loại CP nhưng cty không đồng ý với cách loại chi phí không hợp lệ của CB thuế (có nhiều lý do mình có thể đưa 2 lý do đặc biệt sau: (1) CB thuế nói cty đã loại CP gần hết rồi giờ thuế không còn gì nhiều để truy thu theo chỉ tiêu-mà chỉ tiêu thì cao??? :wall: ặc ... quá ác! (2) Thêm lý do nữa thấy cũng hơi bị kỳ cục là cty ăn uống tiếp khách (có HD hợp lệ & chưa vượt quá tỷ lệ quy định) ở những địa điểm du lịch -vd: Tiền Giang, Kiên Giang, Quy Nhơn, Nha Trang, CB thuế cũng cho rằng ăn uống ở địa điểm nhạy cảm -hihi- mình cãi mỏi mồm vì cty là đơn vị vận chuyển phải đi khảo sát thị trường chứ không phải đến đó ăn chơi du lịch nhưng CB thuế ko chịu -chẳng lẽ ăn uống mấy ổng phải chỉ định mình ăn ở quán nào chắc! :ladiesman

Và giờ sếp mình quyết định không ký biên bản kiểm tra.

Vậy các ACE đưa ý kiến xem về cách giải quyết/ làm việc của CB thuế. Và trường hợp không ký biên bản cục thuế sẽ xử lý như thế nào tiếp theo?

Xin cảm ơn các ACE giúp đỡ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Ðề: Không ký biên bản kiểm tra thuế

Các ACE ai biết chỉ giùm trường hợp của cty là cty dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

năm 2014 Cục thuế tiến hành kiểm tra thuế của cty kỳ thuế 2012, sau khi kiểm xong, cục thuế ra Biên bản kiểm tra, tuy nhiên có nhiều chỗ CB thuế loại CP nhưng cty không đồng ý với cách loại chi phí không hợp lệ của CB thuế (có nhiều lý do mình có thể đưa 2 lý do đặc biệt sau: (1) CB thuế nói cty đã loại CP gần hết rồi giờ thuế không còn gì nhiều để truy thu theo chỉ tiêu-mà chỉ tiêu thì cao??? :wall: ặc ... quá ác! (2) Thêm lý do nữa thấy cũng hơi bị kỳ cục là cty ăn uống tiếp khách (có HD hợp lệ & chưa vượt quá tỷ lệ quy định) ở những địa điểm du lịch -vd: Tiền Giang, Kiên Giang, Quy Nhơn, Nha Trang, CB thuế cũng cho rằng ăn uống ở địa điểm nhạy cảm -hihi- mình cãi mỏi mồm vì cty là đơn vị vận chuyển phải đi khảo sát thị trường chứ không phải đến đó ăn chơi du lịch nhưng CB thuế ko chịu -chẳng lẽ ăn uống mấy ổng phải chỉ định mình ăn ở quán nào chắc! :ladiesman

Và giờ sếp mình quyết định không ký biên bản kiểm tra.

Vậy các ACE đưa ý kiến xem về cách giải quyết/ làm việc của CB thuế. Và trường hợp không ký biên bản cục thuế sẽ xử lý như thế nào tiếp theo?

Xin cảm ơn các ACE giúp đỡ!
Trước tiên là làm CV giải trình, sau khi giải trình mà CQT vẫn không chấp nhận các khoản chi phí đó thì tốt nhất là ngồi đàm phán, nếu mà cả 2 cùng làm căng- ko thể đàm phán thì CQT sẽ xử lý tiếp theo theo nội dung CV 3705/CT-PC.

CV 3705/CT-PC của Cục Thuế TP.HCM, CV có tính chất tham khảo, 1 số căn cứ pháp lý đã bị thay thế, về cơ bản là như CV :

Nội dung CV :
- Các Chi cục Thuế quận, huyện;
- Các Phòng thuộc Cục Thuế TP.

Qua khảo sát các Phòng và Chi cục Thuế thì hiện nay phát sinh nhiều trường hợp Người nộp thuế không ký vào Biên bản thanh tra, kiểm tra thuế sau khi kết thúc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại trụ sở Người nộp thuế.
Để thống nhất việc xử lý đối với trường hợp này theo đúng quy định pháp luật, Cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp Người nộp thuế có mặt khi Đoàn kiểm tra thông qua Biên bản kiểm tra nhưng không ký vào Biên bản (từ chối ký vào Biên bản).


a) Căn cứ pháp lý để giải quyết:

- Tại khoản 5, Điều 1- Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:
Sửa đổi Điều 22 như sau:
"… Biên bản phải có đầy đủ chữ ký theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong biên bản".
- Tại khoản 1, Mục III, Phần E-Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định như sau:
"… Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến từ chối ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản và cá nhân, cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện những kiến nghị, quyết định tại biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận, kiến nghị đó".
- Tại điểm 3.2, khoản 3, Mục II, Phần II- Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế hướng dẫn:
"Trường hợp người nộp thuế không ký biên bản kiểm tra thuế thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, thuế để ra thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên bản kiểm tra. Nếu người nộp thuế vẫn không ký biên bản kiểm tra thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc kết luận kiểm tra thuế theo nội dung biên bản kiểm tra".
- Tại khoản 22, Điều 1- Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02/4/2008 của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh XLVPHC năm 2002.
Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. … Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản".

b) Trình tự giải quyết:

- Lập tờ trình về việc NNT có mặt nhưng không ký vào Biên bản kiểm tra.
- Dự thảo Thông báo yêu cầu Người nộp thuế ký vào Biên bản kiểm tra.
- Tống đạt hợp lệ Thông báo đến Người nộp thuế.
- Lập Biên bản làm việc với Bộ phận Bảo vệ/Tiếp tân về việc Người nộp thuế không đến làm việc theo thông báo (nếu cần thiết).
- Ghi nhận sự việc vào Biên bản kiểm tra thuế nếu Người nộp thuế không đến làm việc theo thông báo.
- Lập tờ trình và dự thảo quyết định xử lý theo quy định.
- Tống đạt hợp lệ Biên bản kiểm tra và Quyết định xử lý đến NNT.
....................
 

Đính kèm

  • 3705_CT-PC_135232.doc
    83.5 KB · Lượt xem: 679
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Ðề: Không ký biên bản kiểm tra thuế

Các ACE ai biết chỉ giùm trường hợp của cty là cty dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

năm 2014 Cục thuế tiến hành kiểm tra thuế của cty kỳ thuế 2012, sau khi kiểm xong, cục thuế ra Biên bản kiểm tra, tuy nhiên có nhiều chỗ CB thuế loại CP nhưng cty không đồng ý với cách loại chi phí không hợp lệ của CB thuế (có nhiều lý do mình có thể đưa 2 lý do đặc biệt sau: (1) CB thuế nói cty đã loại CP gần hết rồi giờ thuế không còn gì nhiều để truy thu theo chỉ tiêu-mà chỉ tiêu thì cao??? :wall: ặc ... quá ác! (2) Thêm lý do nữa thấy cũng hơi bị kỳ cục là cty ăn uống tiếp khách (có HD hợp lệ & chưa vượt quá tỷ lệ quy định) ở những địa điểm du lịch -vd: Tiền Giang, Kiên Giang, Quy Nhơn, Nha Trang, CB thuế cũng cho rằng ăn uống ở địa điểm nhạy cảm -hihi- mình cãi mỏi mồm vì cty là đơn vị vận chuyển phải đi khảo sát thị trường chứ không phải đến đó ăn chơi du lịch nhưng CB thuế ko chịu -chẳng lẽ ăn uống mấy ổng phải chỉ định mình ăn ở quán nào chắc! :ladiesman

Và giờ sếp mình quyết định không ký biên bản kiểm tra.

Vậy các ACE đưa ý kiến xem về cách giải quyết/ làm việc của CB thuế. Và trường hợp không ký biên bản cục thuế sẽ xử lý như thế nào tiếp theo?

Xin cảm ơn các ACE giúp đỡ!

Khoản 2 Điều 22 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/12/2013:
"2. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
...
d) Không ký vào biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kiểm tra, thanh tra.
"
 
N

nnanguyet

Guest
31/10/12
57
1
8
34
daklak
Ðề: Không ký biên bản kiểm tra thuế

- Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 79 Luật QLT quy định:
2. Người nộp thuế có các nghĩa vụ sau đây:
...
c) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra;
d) Chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế.

- Điểm d, Khoản 2, Điều 11 TT 166/2013/TT-BTC quy định:
2. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
...
d) Không ký vào biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kiểm tra, thanh tra.

- Điểm d, Điểm đ, Khoản 1, Điều 79 Luật QLT quy định:
1. Người nộp thuế có các quyền sau đây:
...
d) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế;
đ) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;


Do vậy, trong trường hợp này, sau khi bạn đã giải trình mà CQT vẫn không đồng ý, quyết định lập biên bản kiểm tra thì trước hết bạn vẫn ký vào BB kiểm tra để tránh bị xử phạt hành vi không ký biên bản. Trong biên bản kiểm tra bạn được quyền bảo lưu ý kiến. Sau đó bạn có thể viết đơn khiếu nại đối với quyết định xử phạt mà CQT ban hành, kèm theo đầy đủ hồ sơ giải trình cho việc bạn không đồng ý có kết luận kiểm tra trong biên bản. Bộ phận Kiểm tra nội bộ của CQT sẽ tiến hành xác minh và giải quyết đơn khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thụ lý.
Trong thời gian giải quyết khiếu nại, bạn vẫn phải nộp đủ số tiền thuế theo quyết định truy thu & xử phạt của CQT. Trường hợp sau khi giải quyết khiếu nại, số tiền đã nộp lớn hơn số phải nộp thì bạn được hoàn và trả lãi tính trên số tiền nộp thừa.
 
gaconchaylonton

gaconchaylonton

Cuộc đời = nỗ lực + đam mê + cơ hội + may mắn
Theo hướng dẫn của bác Nguyễn Văn Phụng thì mình cứ ký và ghi rõ vào là không đồng ý với điểm nào điểm nào...sẽ làm việc thêm và giải trình với cơ quan thuế.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA