Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế lần đầu online

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Ngày 16/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1604/TCT-KK về việc giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chọn "Đăng ký thuế lần đầu".

Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển sang Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra người nộp thuế đã có mã số thuế chưa:

- Đã cấp mã số thuế: Hiển thị "Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế";

- Chưa cấp mã số thuế: Hiển thị để người nộp thuế chọn đối tượng đăng ký lần đầu.

Bước 4: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân và trả kết quả:

- Không có dữ liệu: Thông báo "Thông tin cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp người nộp thuế nhập đúng thông tin nhưng không có dữ liệu thì đến cơ quan công an cập nhật.

- Có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị thông tin mẫu 05-ĐK-TCT, thực hiện bước 5.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra thông tin mẫu 05-ĐK-TCT và bổ sung thông tin thiếu.

- Nếu thông tin trên tờ khai khớp với thông tin cá nhân chuyển bước 6.

- Nếu thông tin không khớp thì báo: "Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ cơ quan cấp xã/phường nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin".

Bước 6: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ Cơ sở dữ liêu Quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 7: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ và tự động chuyển thông tin vào hệ thống TMS ngay khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA