Ghi sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt,sổ cái,sổ chi tiết

  • Thread starter sake657
  • Ngày gửi
S

sake657

Guest
29/4/14
4
0
0
bac ninh
Các anh chị ơi giúp em với, em đang làm báo cáo, em không biết ghi vào sổ Nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ chi tiết, sổ cái vào thời gian nào trong ngày là đúng. Cô giáo bảo mỗi một nghiệp vụ phải nêu qui trình ghi sổ phải ghi rõ ai vào sổ nào,căn cứ vào chứng từ sổ sách nào để ghi vào sổ đó,ghi sổ như thế nào và ghi vào thời gian nào. Ví dụ nghiệp vụ thu tiền tạm ứng ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuduyen283

Trung cấp
24/6/14
130
26
28
Ha Noi
Ðề: Ghi sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt,sổ cái,sổ chi tiết

1. Thời gian lập là ngày phát sinh nghiệp vụ
2. Lập phiếu thu hoàn ứng: Nợ TK111/ Có TK 141_chi tiết đối tượng
3. Từ phiếu thu Vào sổ nhật ký chung
Đồng thời, từ phiếu thu vào sổ theo dõi tạm ứng 141 (nếu theo dõi chi tiết đối tượng)
và Vào sổ chi tiết tài khoản 111
4. Căn cứ vào Nhật ký chung ghi sổ cái TK 111 và sổ cái TK 141
5. Quay lại sổ nhật ký chung: đánh dấu vào ô "đã ghi sổ cái", ghi rõ STT dòng của sổ cái tương ứng với nghiệp vụ vừa ghi sổ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA