Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

  • Thread starter letuyet84
  • Ngày gửi
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Cả nhà ơi, giúp mình với. Công ty mình kinh doanh về hàng tiêu dùng, thực phẩm. Nên có làm hợp đồng trưng bày sản phẩm của công ty mình với 1 số nhà phân phối, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể. Và phải chịu 1 khoản chi phí trả cho dịch vụ trưng bày sản phẩm này. Chi phí này mình không có hóa đơn, chứng từ gì, chỉ có hợp đồng và phiếu thu, phiếu chi thôi. Vậy mình đưa chi phí này vào có được không? Có hợp lệ không? Và để chi phí này đưa vào h7o5p lệ thì mình cần phải bổ sung thêm giấy tờ, thủ tục gì nữa? Cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Cả nhà ơi, giúp mình với. Công ty mình kinh doanh về hàng tiêu dùng, thực phẩm. Nên có làm hợp đồng trưng bày sản phẩm của công ty mình với 1 số nhà phân phối, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể. Và phải chịu 1 khoản chi phí trả cho dịch vụ trưng bày sản phẩm này. Chi phí này mình không có hóa đơn, chứng từ gì, chỉ có hợp đồng và phiếu thu, phiếu chi thôi. Vậy mình đưa chi phí này vào có được không? Có hợp lệ không? Và để chi phí này đưa vào h7o5p lệ thì mình cần phải bổ sung thêm giấy tờ, thủ tục gì nữa? Cảm ơn nhiều.
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Cả nhà ơi, giúp mình với. Công ty mình kinh doanh về hàng tiêu dùng, thực phẩm. Nên có làm hợp đồng trưng bày sản phẩm của công ty mình với 1 số nhà phân phối, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể. Và phải chịu 1 khoản chi phí trả cho dịch vụ trưng bày sản phẩm này. Chi phí này mình không có hóa đơn, chứng từ gì, chỉ có hợp đồng và phiếu thu, phiếu chi thôi. Vậy mình đưa chi phí này vào có được không? Có hợp lệ không? Và để chi phí này đưa vào h7o5p lệ thì mình cần phải bổ sung thêm giấy tờ, thủ tục gì nữa? Cảm ơn nhiều.
Bạn cũng hiểu rỏ là những cp này nhằm phục vụ cho khâu lưu thông hàng hóa nên bạn có thể đưa vào cp bán hàng , vấn đề còn lại là những cp này phải có hoá đơn, chứ một mình hợp đồng, p chi thôi thì ko đủ điều kiện để đc xem là cp đc trừ khi xác định thuế TNDN phải nộp.
 
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Bạn cũng hiểu rỏ là những cp này nhằm phục vụ cho khâu lưu thông hàng hóa nên bạn có thể đưa vào cp bán hàng , vấn đề còn lại là những cp này phải có hoá đơn, chứ một mình hợp đồng, p chi thôi thì ko đủ điều kiện để đc xem là cp đc trừ khi xác định thuế TNDN phải nộp.
Vậy có nghĩa là mình không đưa chi phí đó vào được ah? Vì mình trưng bày sản phẩm chủ yếu là của cửa hàng nhỏ lẻ, làm sao có hoá đơn được. Mình làm bảng kê thì có được đưa vào không? Vì theo thông tư 156/2013 thì cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100tr trong 1 năm thì không phải đóng thuế, nếu phát sinh các nghiệp vụ mua bán với những trường hợp này thì làm bảng kê là được. Vậy mình làm bảng kê thì có được đưa vào chi phí không?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
51
TP.HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Cả nhà ơi, giúp mình với. Công ty mình kinh doanh về hàng tiêu dùng, thực phẩm. Nên có làm hợp đồng trưng bày sản phẩm của công ty mình với 1 số nhà phân phối, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể. Và phải chịu 1 khoản chi phí trả cho dịch vụ trưng bày sản phẩm này. Chi phí này mình không có hóa đơn, chứng từ gì, chỉ có hợp đồng và phiếu thu, phiếu chi thôi. Vậy mình đưa chi phí này vào có được không? Có hợp lệ không? Và để chi phí này đưa vào h7o5p lệ thì mình cần phải bổ sung thêm giấy tờ, thủ tục gì nữa? Cảm ơn nhiều.

Căn cứ Điểm 2.4a Phụ lục số 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

=> Trường hợp Công ty xuất hàng hóa để trưng bày (theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Ngoài ra : Khi công ty xuất hàng mẫu cho các cơ sở khác để trưng bày thì lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là xuất hàng làm mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Khi kết thúc chương trình các cơ sở kinh doanh khác phải lập hóa đơn GTGT trả lại hàng mẫu, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là trả lại hàng mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Hoạt động này không phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, hóa đơn được kê khai vào mục 5 tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT; Mẫu số 01-2/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
 
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Căn cứ Điểm 2.4a Phụ lục số 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

=> Trường hợp Công ty xuất hàng hóa để trưng bày (theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Ngoài ra : Khi công ty xuất hàng mẫu cho các cơ sở khác để trưng bày thì lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là xuất hàng làm mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Khi kết thúc chương trình các cơ sở kinh doanh khác phải lập hóa đơn GTGT trả lại hàng mẫu, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là trả lại hàng mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Hoạt động này không phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, hóa đơn được kê khai vào mục 5 tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT; Mẫu số 01-2/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
ý mình hỏi là chi phí trưng bày sản phẩm có được tính vào chi phí hợp lý không? Vì mình không có hóa đơn chi phí này (Giống như công ty mình thuê 1 chỗ nào đó trong cửa hàng của người ta để trưng bày hàng hóa của công ty mình và công ty mình phải trả 1 khoản chi phí cho việc trưng bày hàng hóa của bên mình tại cửa hàng của họ - Tạm hiểu Chi phí thuê chỗ). Chi phí này mình không lấy được hóa đơn, chí có hợp đồng và phiếu chi thôi.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
51
TP.HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

ý mình hỏi là chi phí trưng bày sản phẩm có được tính vào chi phí hợp lý không? Vì mình không có hóa đơn chi phí này (Giống như công ty mình thuê 1 chỗ nào đó trong cửa hàng của người ta để trưng bày hàng hóa của công ty mình và công ty mình phải trả 1 khoản chi phí cho việc trưng bày hàng hóa của bên mình tại cửa hàng của họ - Tạm hiểu Chi phí thuê chỗ). Chi phí này mình không lấy được hóa đơn, chí có hợp đồng và phiếu chi thôi.
Nếu là chi phí thuê thường xuyên, ký hợp đồng dài hạn, cửa hàng có thể làm thủ tục mua hoá đơn lẻ tại cơ quan thuế để xuất cho bên bạn; => CQ thuế sẽ thu ngay thuế GTGT và thuế TNCN. Chi phí đương nhiên là hợp lệ

Hoặc ký hợp đồng với danh nghĩa thuê địa điểm của cá nhân. Định kỳ, ngay khi công ty bạn hạch toán chi phí thuê mặt bằng thì tự động kê khai nộp thuế TNCN. Thủ tục hạch toán kế toán thu chi như những nghiệp vụ khác.
 
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Bạn đọc kỹ một lần nữa xem sao nhé. Nếu thật sự chưa hiểu, mình sẽ phân tích tiếp.
Bạn này không hỉu ý mình hỏi? Không không hỏi về hàng trưng bày mà MÌNH HỎI VỀ CHI PHÍ THUÊ CHỖ ĐỂ TRƯNG BÀY. 2 CÁI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. Chi phí thuê chỗ để trưng bày hàng của công ty mình, và chi phí này được tính dựa theo doanh số bán hàng, nếu doanh số bán hàng cao thi chi phí trả cho chủ cửa hàng cao và ngược lại. Sao hoạt động này không phát sinh daonh thu???????????????
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Cái vấn đề hóa đơn Thuế cấp đối với hộ kinh doanh rắc rối quá đi, mình đọc qua TT219, TT39 và TT156 lẫn một số công văn Thuế rồi mà vẫn rối, nơi bảo cấp, nơi bảo không, nơi bảo lập Bảng kê... nhưng xem ra chưa rõ ràng.
Quyết tâm tâm đọc kỹ lại rồi sẽ viết bài hướng dẫn lên webketoan, cứ để nửa vời bực mình quá đi.
 
L

letuyet84

Guest
24/6/14
0
1
3
Tp HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Nếu là chi phí thuê thường xuyên, ký hợp đồng dài hạn, cửa hàng có thể làm thủ tục mua hoá đơn lẻ tại cơ quan thuế để xuất cho bên bạn; => CQ thuế sẽ thu ngay thuế GTGT và thuế TNCN. Chi phí đương nhiên là hợp lệ

Hoặc ký hợp đồng với danh nghĩa thuê địa điểm của cá nhân. Định kỳ, ngay khi công ty bạn hạch toán chi phí thuê mặt bằng thì tự động kê khai nộp thuế TNCN. Thủ tục hạch toán kế toán thu chi như những nghiệp vụ khác.
Nếu là trước đây thì đi nộp thuế TNCN, thuế GTGT và mua hóa đơn của thuế được. Theo thông tư 156/2013 thì cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu 1 năm không quá 100tr thì không phải đóng thuế, ví dụ như công ty mình thuê nhà của cá nhân, 1 tháng 4tr, 1 năm 48tr, thì cá nhân đó không phải mua hóa đơn của thuế và bên công ty mình chỉ cần có hợp đồng và làm bảng kê là đưa chi phí đó vào được. Tuy nhiên mình không hiểu trong TH công ty mình ký HĐ trưng bày sản phẩm và trả chi phí theo doanh số bán hàng tại địa điểm trưng bày đó. Thì làm bảng kê có hợp lý không?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
51
TP.HCM
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?

Nếu là trước đây thì đi nộp thuế TNCN, thuế GTGT và mua hóa đơn của thuế được. Theo thông tư 156/2013 thì cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu 1 năm không quá 100tr thì không phải đóng thuế, ví dụ như công ty mình thuê nhà của cá nhân, 1 tháng 4tr, 1 năm 48tr, thì cá nhân đó không phải mua hóa đơn của thuế và bên công ty mình chỉ cần có hợp đồng và làm bảng kê là đưa chi phí đó vào được. Tuy nhiên mình không hiểu trong TH công ty mình ký HĐ trưng bày sản phẩm và trả chi phí theo doanh số bán hàng tại địa điểm trưng bày đó. Thì làm bảng kê có hợp lý không?

Nếu tổng nguồn thu nhập của cá nhân dưới mức đóng thuế TNCN thì cá nhân đó không phải đóng thuế TNCN thôi. CQ thuế vẫn bán hoá đơn nếu cá nhân kinh doanh có nhu cầu (hoặc bên đi thuê / bên mua yêu cầu có hoá đơn cho giao dịch kinh doanh) và đương nhiên phải nộp thuế GTGT.

Nếu chắc chắn cá nhân đó chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất hoặc tổng thu nhập của cá nhân này dưới mức phát sinh thuế TNCN thì việc lập bảng kê 01/TNDN vẫn là hợp lý.
 
M

MẮT MÂY

Guest
6/9/16
7
0
1
31
Ðề: Hợp đồng trưng bày sản phẩm có được đưa vào chi phí?Căn cứ Điểm 2.4a Phụ lục số 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

=> Trường hợp Công ty xuất hàng hóa để trưng bày (theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Ngoài ra : Khi công ty xuất hàng mẫu cho các cơ sở khác để trưng bày thì lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là xuất hàng làm mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Khi kết thúc chương trình các cơ sở kinh doanh khác phải lập hóa đơn GTGT trả lại hàng mẫu, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là trả lại hàng mẫu, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

=> Hoạt động này không phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, hóa đơn được kê khai vào mục 5 tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT; Mẫu số 01-2/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
XUẤT HÀNG MẪU TRƯNG BÀY THÌ KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN. EM ĐỌC THẤY VẬY!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA