CV Số: 2229/BHXH-CSYT: Từ ngày 01/01/2014, người lao động bắt buộc khai mua BHYT cho thân nhân

  • Thread starter Vân Nguyễn
  • Ngày gửi
V

Vân Nguyễn

Guest
Căn cứ vào điểm d khoản 2, Điều 51 Luật BHYT số 25/2008/QH12 ( có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 ) thì Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động) bắt buộc phải kê khai danh sách những thành viên trong gia đình mà mình có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình (theo mẫu A03-TS, Quyết định 1111/QĐ-BHXH) với doanh nghiệp để đăng ký mua thẻ BHYT.

Người sử dụng lao động xác nhận đối với các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và quan hệ của người phụ thuộc người lao động; các nội dung khác người lao động tự khai và chịu trách nhiệm theo mẫu A03-TS.

Ngoài ra, đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xã viên hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể thì các đối tượng này tự kê khai theo mẫu A03-TS và tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần, xã viên hợp tác xã, người thuộc hộ kinh doanh cá thể trực tiếp đóng BHYT cho BHXH theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Mời xem file đính kèm để biết thêm chi tiết .
 

Đính kèm

  • CV2229_25062014BHXH.doc
    36.5 KB · Lượt xem: 173
  • CV2229_25062014BHXH (1).pdf
    138.7 KB · Lượt xem: 136
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,386
113
51
TP.HCM
Ðề: CV Số: 2229/BHXH-CSYT: Từ ngày 01/01/2014, người lao động bắt buộc khai mua BHYT cho thân nhân

Quy định thế này chẳng có lý tí nào. Cần phải có những trường hợp loại trừ.

VD: Mình có 3 người phụ thuộc, đều là học sinh và BHYT học đường cũng là BH bắt buộc. Đã đóng tại trường các bé học rồi, giờ bắt mua theo mẹ tại nơi làm việc thì không phải là chồng chéo sao?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA